Share Button

De skyr offentligheten. De får en stadig sterkere posisjon i samfunnet. Noen lurer unna velferdskroner via skatteparadis. Andre kjøper prangende luksusleiligheter.

De er velferdsprofitørene – de som tjener seg rike på skattefinansierte velferdstjenester.

Hvem er de? Hvordan manipulerer de den offentlige debatten? Og hva skjer når de får ansvaret for skoleelever, pleietrengende og barnehagebarn?

Dette og mye mer vil Linn Herning, forfatter av boka «Velferdsprofitørene» kunne gi svar på når Trondheim SV og Fagforbundet i Trondheim inviterer til temamøte 2. september kl 18 på Kafe 3b.

Det vil være mulighet til å kjøpe mat og drikke i baren. Du kan også få kjøpt boka etter arrangementet.

Det er laget facebookarrangement for møtet: https://www.facebook.com/events/1289180737827519/

 

Spørsmål kan rettes til Kristin Sæther (Fagforbundet) og Silje Salomonsen (SV)