Share Button

Mobiliser til støtte for havnearbeidernes kamp for fortrinnsrett til laste- og lossearbeid i havnene – en viktig kamp for hele fagbevegelsen.

Mobiliser til stormønstringen 5. april 2014 på Youngstorget i Oslo.

Det pågår for tiden en hard kamp i norske havner. Norsk Transport­arbeiderforbund har iverksatt en boikottaksjon for å få opprettet tariff­avtale i Risavika havn, og har tatt ut flere havner i sympatistreik.

VEGGAVISA nr. 2-2014

Konflikten dreier seg om havnearbeidernes fortrinnsrett til å losse og laste skip, en rett som er satt under stort press i mange land verden over de siste åra. Nå står kampen i Norge. Her til lands har fortrinnsretten vært en del av de norske tariffavtalene i snart hundre år.

Fortrinnsretten er stadfestet i ILO-konvensjon 137, som Norge ratifiserte i 1974. Den norske staten har overlatt til partene i arbeidslivet å gjennomføre konvensjonen, men NHO Logistikk og Transport har benektet at konvensjon­en gjelder i norske havner. Arbeidskjøperne har tapt i Den faste tviste­nemnda, i arbeidsretten og i tingretten, men de nekter fremdeles å inngå tariffavtale med Norsk Transportarbeiderforbund. 

 

Styret i LO i Trondheim har bevilget kr. 5.000,- i økonom­isk støtte til havnearbeiderne (kontonr. 3060 33 16947, Norsk Havnearbeiderfor­ening, P.b. 327, 4663 Kristiansand).

 

Styret i LO i Trondheim har et mål om å mobilisere 20 fagforeninger med forenings­faner til stormønstringen for havnearbeiderne på Youngstorget i Oslo lørdag 5. april 2014 kl. 14.00.

Vi ber fagforeningene melde tilbake til post@loitrondheim.no når vedtak gjøres om deltakelse med fane på støttemarkeringen.

 

Vi oppfordrer også andre LO lokalorganisasjoner til å mobilisere innenfor sine områder.

 

Faglig opprop. Kan hentes her: http://havnearbeider.no/docs/fagligopprop.pdf  
Notat om konfliktene. Kan hentes her: http://havnearbeider.no/docs/sithavn0114.pdf  
Løpeseddel: Hentes her: http://havnearbeider.no/docs/lseddel310114.pdf 
Facebook-side for havnearbeiderne: Solidaritet med havnearbeiderne

For nærmere informasjon, henvendelse til LO i Trondheim:

–       Roald Arentz, tlf. 907 79 376

–       Svein Åge Samuelsen, 917 41 820

–       John-Peder Denstad, tlf. 995 14 216

 

Deltakelse på støttemarkeringen bør kombineres med den

LANDSOMFATTENDE ARBEIDSLIVSKONFERANSEN 
4. – 5. april 2014 Håndverkeren i Oslo (oppstart kl. 10.00) 
«NORSK ARBEIDSLIV 10 ÅR ETTER EUs ØSTUTVIDELSE» 
Arrangører Faglig utvalg i Nei til EU, LO i Oslo, Trondheim, Bergen, Tromsø og Stavanger

Påmelding pga. lunsjservering til Nei til EU v/Lill Fanny Sæther senest 24. mars lill.saether@neitileu.no tlf: 22173342 – 95815591 (Konferanseavgift kr. 800,- for begge dagene.) Lenke til Nei til EUs hjemmeside:
http://www.neitileu.no/aktuelt/aktiviteter/norsk_arbeidsliv_ti_aar_etter_eus_oestutvidelse