Share Button

Marienborg-området

Bane Nor Eiendom må merke seg bystyrets vedtak: «Trondheim kommune vil arbeide aktivt for å sikre at dagens areal og lokaliteter på Marienborg i Trondheim, inklusiv motorvognverkstedet, bevares i sin helhet til dagens og framtidas jernbaneformål, deriblant vedlikehold og utvikling av jernbanemateriell for framtidas bybane.» Vedtaket må følges opp og innarbeides i kommuneplanens arealplan når denne rulleres og kommer opp til politisk behandling det nærmeste året.

Administrerende direktør i Bane Nor Eiendom,

Jon-Erik Lunøe uttaler til Adresseavisen 27.08.22 følgende om Marienborg-området: – Det er kommet flere tog i Norge. Da trengs det mer verkstedkapasitet. Men det er nok riktig at det kan bli noe redusert aktivitet. Videre sier Lunøe at Bane Nor Eiendom jobber med en plan for hvordan Marienborg-området skal brukes framover. Han sier at deler av verkstedet i Trondheim er svært gammelt og lite effektivt. Han uttaler også følgende: – Bane Nor har en stor administrasjonsavdeling på Marienborg og vi har viktige anlegg for å styre togene der. Toglederne kommer nok ikke til å flytte, men vi kommer med en helhetlig plan i løpet av kort tid. Det kan nok være at deler av området i sør kan brukes til andre ting.

Vi vil minne Bane Nor Eiendom om følgende vedtak

bystyret har gjort de siste to åra: I interpellasjonen «Marienborg må sikres for framtidens jernbanevedlikehold og for en miljøvennlig kollektivtrafikk», med forslag fremmet av Rødt på vegne av Rødt, AP, Høyre og SV, vedtok bystyret 28. mai 2020: 1. Trondheim kommune vil arbeide aktivt for å sikre at dagens areal og lokaliteter på Marienborg i Trondheim, inklusiv motorvognverkstedet, bevares i sin helhet til dagens og framtidas jernbaneformål, deriblant vedlikehold og utvikling av jernbanemateriell for framtidas bybane. 2. Trondheim kommune vil arbeide aktivt for at verkstedets unike industrielle fagmiljø kan knyttes tettere til andre forskning- og utviklingsmiljøer i Trondheim for å skape nye grønne arbeidsplasser. Punkt 1 ble vedtatt mot 20 stemmer (7MDG, 5Sp, 4FrP, 3V, 1KrF). Pkt. 2 ble vedtatt mot 4 stemmer (4FrP).

Under sluttbehandlingen av saken Framtidsbilder

Trondheim sentrum 2050 med sentrumsstrategi, vedtok bystyret 30. september 2020 mot 10 stemmer (6MDG, 3FrP, 1Uavh): «Nye tiltak i sentrumsstrategien. …… L. Sikre dagens areal på Marienborg til fortsatt jernbaneformål må være en del av satsingen/strategien.»

Vi ber administrerende direktør i Bane Nor Eiendom merke

seg bystyrets vedtak. For vår del vil vi følge opp bystyret slik at overnevnte vedtak innarbeides i kommuneplanens arealplan når denne rulleres og kommer opp til politisk behandling det nærmeste året.

LO i Trondheim og omegn, Folkets Hus, Krambugt, inngang C. Tlf. 73 – 80 73 14; Tlf. 995 14 216;

Telefax: 73 – 80 73 19; E-post: post@loitrondheim.no