Share Button

Ta tilbake politisk kontroll over strømprisene!

Strømprisene har eksplodert i Norge de siste månedene. Dette har presset myndighetene til å øke
bostøtten til de fattigste og redusere el-avgiften inntil videre. Dette er nødvendig, men løser ikke
problemene.
Norsk kraft har blitt en vare som kjøpes og selges på et nordisk og etter hvert europeisk marked.
Selskapene som produserer strøm tjener store penger der vi forbrukere, kraftintensiv industri og
kommuner må betale. Norge har nå flere utenlandskabler enn det som trengs for
forsyningssikkerheten. Følgene er import av dramatisk høye strømpriser og eksport av hele Norges
normale kraftoverskudd. Sammen med tørkesommeren 2021 og et stort kraftbehov fra utlandet, har
dette brakt nivået i vannmagasinene våre langt under normalen.
Statnetts utbygging av nettkapasitet mellom nord og sør vil øke strømprisene i nord. Samtidig er det
viktig å bygge ut nettkapasitet som styrker eksisterende arbeidsplasser og legger til rett for nye
industrietableringer. Strøm er en fellesressurs som skal brukes for å skape arbeidsplasser og sikre
levende lokalsamfunn. Norge risikerer nå at den kraftintensive prosessindustrien flagges ut til land
som bruker fossile energikilder i industrien. Elektrifisering av norsk sokkel fra land vil øke vårt
kraftbehov ytterligere. Høye strømpriser åpner også for videre utbygging av naturødeleggende
vindkraft på land.
EUs energimarkedspakker bygger opp et konkurransemarked med strøm på kraftbørs og
uforutsigbare priser. EUs energibyrå Acer har som hovedoppgave å sørge for overføringskapasitet og
retningslinjer som gir tilnærmet lik strømpris i EU og i Norge. Vi krever at det er Norge som skal
bestemmer over energipolitikken vår – ikke EU.

Industriaksjonen vil sammen med LO i Bergen og Omland

ta initiativet til en brei allianse som krever store kutt i strømprisene. Det forutsetter politisk kontroll over kraftbransjen.
Vannkrafta er arvesølvet som skal tjene folk flest og fortsette å være et konkurransefortrinn for
industri og næringsliv. På kort sikt støtter vi tiltak som fjerning av el-avgift og fritak for merverdiavgift
på strøm. Dette er ikke nok.

For å få tilbake strømprisene på et levelig og varig lavt nivå kreves det:

• Sikre bærekraftig fyllingsgrad i våre vannmagasin – Stans i krafteksport ved lav
fyllingsgrad.
• Ut av Acer og EUs energiunion – fortsatt kraftsamarbeid med nabolandene våre.
• Forutsigbare langsiktige kraftpriser for industri og landbruk samt toprissystem for
husholdninger.

Vi som initiativtakere til
strømprisalliansen søker
om støtte til aksjonen fra
alle:

– fagforeninger, organisasjoner,
partilag, bedrifter og
privatpersoner – som vil at
strømproduksjonen skal styres
etter nasjonalt fastsatte politiske
mål, og sikre konkurranseevnen
til norsk næringsliv, og sikre
velferd for folk flest.

Strømprisalliansen – ta tilbake politisk kontroll!

Støtteerklæringer sendes til: post@industriaksjonen.no

Styret Industriaksjonen:

Remy Penev (leder) Klubbleder Aartun Transport avdeling Smelteverket
John-Peder Denstad Leder i LO i Trondheim og Omegn
Idar Helle De Facto
Leif Ritter Klubbtillitsvalgt Ringnes Bryggeri Oslo
Boye Ullmann Bygningsarbeidernes Fagforening Oslo
Tove Berit Berg Hovedtillitsvalgt Nortura Tønsberg
Joachim Espe Leder Bygningsarbeidernes Fagforening Oslo
Ingunn Gjerstad Leder LO i Oslo
Bjørn Gottschlich Klubbleder Kitron og leder Østre Agder fagforening
Hogne Hongset Kabelaksjonen Trøndelag og Motvind Norge
Kim Olav Johansen EFT og leder EL og IT distrikt Trøndelag
Ståle Knoff Johansen Klubbleder Aker Solutions Verdal
Mariann R Nilsen Tillitsvalgt Cargonet
Atle Forfang Rostad Klubbtillitsvalgt Kaefer Energy
Christian A Smedshaug Agri Analyse
Kjell Anders Molde Rosenberg Verfts klubb
Bjørn Sigurd Svingen Leder Raufoss Jern og Metal og LO Vest-Oppland
Atle Tranøy Konserntillitsvalgt Aker
Nils Bull Verkstedstedarbeiderforeningen avd 13 Mantena
Lars Kjetil Skeie Høyanger metallverk
Bernhard Brunes Kverneland og FF Jæren
Øyvind Grindheim Elkem Bremanger EL og IT