Share Button

Kunnskapskonferanse 2018 arrangeres av Nei til EU, Skolenes Landsforbund i Sør-Trøndelag, Utdanningsforbundet i Sør-Trøndelag og LO i Trondheim .

Kan usnuelige reformer snus?

Utdannings- og velferdspolitikk i Norge i endring

Mandag 8 januar 2018 kl. 12 til 16

Litteraturhuset i Trondheim, Rådssalen.

Kl. 1200-1215: Introduksjon v/ leder for Nei til EUs utdanningsutvalg Agneta Amundsson

Kl. 1215-1300: Snuelige og usnuelige velferdsreformer v/ professor i sosialmedisin Steinar Westin

Kl. 1300-1345: Markedsretting av Oslo-skolen. Endringer med et nytt byråd? v/ førsteamanuensis i pedagogikk Ingvil Bjordal

Kl. 1345-1400: Pause

Kl. 1345-1430: Akademisk kapitalisme, standardisering og internasjonalisering v/ professor i historie Knut Kjeldstadli

Kl. 1430-1515: Oversettelse av internasjonale strømninger til nasjonal politikk: Variasjoner i timetall i grunnskolen i Danmark, Sverige og Norge v/ stipendiat i pedagogikk Elise Farstad Djupedal

Kl. 1515-1530: Pause

Kl. 1530-1600: Spørsmål og diskusjon om veien videre

Konferansen er gratis med enkel servering, Påmelding til kunnskapskonferanse 2018  her https://tinyurl.com/yam7toml eller til arne.byrkjeflot@gmail.com.

Agneta Amundsson: Leder av Utdanningsutvalget i nei til EU. Medlem av fylkesstyret, lederråd, utdanningspolitisk utvalg i Utdanningsforbundet Sør-Trøndelag, og representantskapet i Utdanningsforbundet sentralt. Rektor ved Trondheim International School.

Steinar Westin er professor i sosialmedisin ved Institutt for samfunnsmedisin ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet i Trondheim (NTNU) samt deltids fastlege. Fra 2005–14 leder av Helsedirektoratets Ekspertgruppe – sosiale ulikheter i helse, fra 2011 videreført som Fagråd for sosial ulikhet i helse. Hans emne er de usnuelige reformer, når de først er gjennomført er de svært vanskelig  å snu. Hvilke reformer tenker han på, hvilke mekanismer gjør snuing så vanskelig og hva må til for at de likevel skal bli snudd?

Ingvil Bjordal Ingvil Bjordal er førsteamanuensis i pedagogikk ved Institutt for lærerutdanning ved NTNU. Bjordal har forsket på markedsretting av utdanning, og spesielt hvordan markedsstyringsmekanismer virker i Oslo-skolen. Hun holdt innlegg i fjor, og i år skal hun si noe om hvordan og hvorvidt vi med et partipolitisk skifte og nytt byråd i hovedstaden kan se endringer i skolepolitikken.

Knut Kjeldstadli er professor I historie og har skrevet arbeiderhistorie, sosialhistorie og migrasjonshistorie. Han frykter at vi  er på vei tilbake fra universelle ordninger til almissesamfunn eller sjølhjelpssamfunnet, Han er også utfordret til å si hvordan finansieringsordningene, tellekantmodellen, virker inn på høyere utdanning og forskning.

Elise Djupedal er lektor på Thora Storm videregående og universitetslektor i pedagogikk på lærerutdanninga ved NTNU. Tidligere har hun skrevet om frafall og diagnostisering i kunnskapsskolen, og er nå i gang med et prosjekt om den historiske utviklingen av fag- og timefordelingen i norsk skole.  Dette er hennes tema på konferansen, men utvidet til å se på alle de nordiske land.