Share Button

Til representantskapets medlemmer

INNKALLING TIL REPRESENTANTSKAPSMØTE

Som valgt representant fra din fagforening innkalles du til LO i Trondheim og omegns representant­skapsmøte.

TID:             TIRSDAG 14. SEPTEMBER 2021 KL. 18.30

STED:          AUGUSTA AASEN SALEN, 4. ETASJE I FOLKETS HUS

            Inngang A fra Olav Tryggvasons gate eller inngang B fra Krambugata

SAK 1.             TV-aksjonen 2021

Orientering ved Fylkesaksjonsleder for TV- aksjonen Trøndelag, Monica Mollan Hansen.

10 minutter presentasjon.

Årets TV-aksjon går til Plans arbeid for å bekjempe barneekteskap. Fylkesaksjonsleder for TV- aksjonen Trøndelag, Monica Mollan Hansen orienterer oss om årets aksjon og mulighetene for å bidra. LO i Trondheim og omegn deltar i aksjonen og inviterer til felles søndagstur den 24. oktober hvor vi sammen bidrar som bøssebærere og møtes for en matbit i folkets hus i forbindelse med aksjonen. 

SAK 2.             Hovedtariffoppgjøret 2022. Krav og gjennomføring

Krav og gjennomføring med bakgrunn i oppsummering av hovedtariffoppgjøret 2020 og mellomoppgjøret 2021. Et mål med representantskapsmøtet er å ha en erfaringsutveksling på tvers av forbunds- og foreningsområder for å skape en felles forståelse av de utfordringer fagbevegelsen står overfor og hvordan vi i fellesskap best kan kjempe for våre faglige rettigheter framover.

LO i Trondheim representantskapets vedtak 02.10.18: «Arbeid og kapital – Årets lønnsoppgjør er ikke en seier for fagorganiserte. For å motvirke de siste årenes maktforskyvning til fordel for kapitalistene, oppfordrer representantskapet i LO i Trondheim fagforeningene til å organisere og utvikle en sterkere og mer kamporientert fagbevegelse foran de kommende tariffoppgjør.»

Hovedinnlegg:

John-Peder Denstad, leder av LO i Trondheim og omegn.

Overordnet perspektiv på hovedtariffoppgjøret 2022, med fokus på frontfagsmodellen og det atypiske arbeidslivet (Inntil 15 min.)

Innledere (forberedte innlegg inntil 5 min. hver)

 • Svein Å. Samuelsen, styremedlem Pensjon for alle
 • Rigmor Bjerche, leder SL forening Trondheim
 • Hege Rovik, opplæringsansvarlig Fagforbundet Trondheim
 • Mikael Gullikstad, nestleder Fagforbundet Teater og Scene
 • Erling Weydahl, organisasjonsarbeider Fellesforbundet avd. 12
 • Kjell Aune, leder NNN avd. 10 Trøndelag
 • Arne Byrkjeflot, leder Trondhjem Kjemiske Industriarbeiderforening, avd. 22 IE
 • Helen Bergan Godhavn, organisasjonsarbeider Trøndelag Handel og kontor avd. 1
 • Ørjan Antonsen, leder Fellesforbundet avd. 762 Rørleggernes Forening
 • Robert Valslag, leder NAF avd. 008 Midt-Norge
 • Eystein Garberg, leder Elektroarbeidernes Fagforening Trøndelag
 • Roald Arentz, leder Fellesforbundet avd. 16 Midtnorsk Transportarbeiderforening
 • John-Peder Denstad, sekretær Fagforbundet Buss- og Sporveisarbeidernes Forening (BSF)
 • Torbjørn Støre, leder NJF avd. 63 Statsbanenes Verkstedforening Trondheim
 • Synnøve Bakken, leder NTL SiT

Kommentarer og debatt etter at innledere har holdt sine innlegg. Forslag til uttalelse fra styret ligger vedlagt.

SAK 3.           Stortingsvalget 2021

Kort oppsummering.

SAK 4.           Brakkeaksjonen i Trøndelag

Aksjonen starter fredag 17. september 2021.

Orientering ved Eystein Garberg, leder Elektroarbeidernes Fagforening Trøndelag

SAK 5.           Eventuelt

Kan du ikke møte, må du selv sørge for at din vararepresentant møter.

Fagforeningene er i brev av 2. september d.å. orientert om møtet.

Det blir servering av kaffe og te. VEL MØTT! Møtet varer fram til senest kl. 21.30.

Kameratslig hilsen

——————————–                                                     ———————————–

John-Peder Denstad                                                            Svein Åge Samuelsen

leder (tlf. 995 14 216)                                                         1. nestleder / sekretær (tlf. 917 41 820)

Vedlegg: – Adgangstegn