Share Button

Trondheimsmodellen

Trondheimsmodellen innebærer at klubbene på arbeidsplasser via fagforeningene stiller konkrete krav til de politiske partiene foran kommunevalg. Kravene nedfelles i et samlet Trondheimsmanifest fra en bred faglig allianse som består av Utdanningsforbundet i Trondheim, Norsk Sykepleierforbund i Trondheim kommune, LO Kommune Trondheim og LO i Trondheim.
De konkrete kravene gjenspeiler viktige utfordringer for fagorganiserte / arbeidsfolk, hvor fagbevegelsen krever klare skriftlige svar fra partiene om de er enige eller ikke i kravene. Fagbevegelsen mobiliserer for at byens befolkning generelt og fagorganiserte spesielt gir sin stemme til de partiene som i hovedsak støtter kravene.
I Trondheimsmanifestet 2019 stilles det 52 krav innen 23 ulike tematiske områder. Trondheimsmodellen har gitt en bra uttelling for fagbevegelsen. Den rød-grønne politiske ledelsen har etter kommunevalgene i 2003, 2007, 2011 og 2015 innfridd 70 – 80 prosent av kravene som ble lovet å innfri.