Share Button

TRONDHEIMSMODELLEN  innebærer at klubbene på arbeidsplasser via fagforeningene stiller konkrete krav til de politiske partiene foran kommunevalg. Kravene nedfelles i et samlet Trondheimsmanifest fra en bred faglig allianse som består av Utdanningsforbundet i Trondheim, Norsk Sykepleierforbund i Trondheim kommune, LO Kommune Trondheim og LO i Trondheim. De konkrete kravene gjenspeiler viktige utfordringer for fagorganiserte / arbeidsfolk, hvor fagbevegelsen krever klare skriftlige svar fra partiene om de er enige eller ikke i kravene. Fagbevegelsen mobiliserer for at byens befolkning generelt og fagorganiserte spesielt gir sin stemme til de partiene som i hovedsak støtter kravene. I Trondheimsmanifestet 2015 stilles det 54 krav innen 23 ulike tematiske områder. Trondheimsmodellen har gitt en bra uttelling for fagbevegelsen. Den rød-grønne politiske ledelsen har etter kommunevalgene i 2003, 2007 og 2011 innfridd 70 – 80 prosent av kravene som ble lovet å innfri.

HVA MENER PARTIENE I TRONDHEIM OM KRAVENE FRA FAGBEVEGELSEN?

(nummerering av kravene framgår i manifestet på side 2 og 3 i brosjyren)

Rødt er enig i alle de 54 krav fagbevegelsen i Trondheim har stilt.

Pensjonistpartiet er enig i 53 av fagbevegelsens 54 krav og er uenig i 1 krav (nr. 29).

Sosialistisk Venstreparti enig i 50 av fagbevegelsens 54 krav. SV har uklare svar på 4 krav (nr. 12, 22, 35, 52).

Norges Kommunistiske Parti er enig i 50 av fagbevegelsens 54 krav. NKP er uenig i 4 krav (nr. 24, 25, 28,37).

Miljøpartiet De Grønne er enig i 46 av fagbevegelsens 54 krav, har uklare svar på 5 krav (nr. 2, 6, 21, 35, 48) og er uenig i 3 krav (nr. 3, 34, 43).

Arbeiderpartiet er enig i 43 av fagbevegelsens 54 krav. AP har uklare svar på 4 krav (nr. 22, 24, 28, 35. AP er uenig i 7 krav (nr. 4, 12, 27, 29, 51, 52, 53).

Kristelig Folkeparti er enig i 40 av fagbevegelsens 54 krav. KrF har uklare svar på 8 krav (nr. 12, 22, 25, 28, 29, 30, 35, 36). KrF er uenig i 6 krav (nr. 4, 6, 44, 46, 51, 52).

Venstre er enig i 31 av fagbevegelsens 54 krav, har uklare svar på 6 krav (nr. 1, 11, 24, 28, 30, 52) og er uenig i 17 krav (nr. 3, 4, 5, 6, 7, 12, 19, 29, 33, 34, 35, 43, 44, 45, 46, 49, 51).

Senterpartiet er enig i 25 av fagbevegelsens 54 krav. SP har uklare svar på 21 krav (nr. 1, 2, 3, 5, 6, 11, 12, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 30, 31, 34, 44, 48, 52, 53. SP er uenig i 8 krav (nr. 4, 28, 29, 35, 43, 45, 46, 51).

Høyre er enig i 25 av fagbevegelsens 54 krav. Høyre har uklare svar på 8 krav (nr. 2, 10, 23, 25, 32, 48, 52, 53). Høyre er uenig i 21 krav (nr. 4, 5, 6, 12, 19, 22, 24, 27, 28, 29, 30, 33, 35, 42, 43, 44, 45, 46, 49, 50, 51).

Fremskrittspartiet vil ikke svare på de 54 kravene fagbevegelsen i Trondheim har stilt, men har oversendt sitt kommunevalgprogram.

For nedlastning: LOiTrh Valgbrosjyre 2015

Trondheimsmanifestet 2015-1
Trondheimsmanifestet 2015-1
Trondheimsmanifestet 2015-2
Trondheimsmanifestet 2015-2

 

 

 

 

Klikk på bildet for å få fram full størrelse. 

 

Trondheimsmanifestet med 54 spørsmål fra LO i Trondheim, og svarene de politiske partiene har gitt. Trondheimsmanifestet 2015 – svar fra partiene