Share Button

Valgte representanter fra fagforeningene innkalles til LO i Trondheims representantskapsmøte 11. juni kl 18.30 i møterom Andromeda i 4. etasje i Folkets Hus.

Sak 1 Trondheimsmanifestet 2019 – faglig mobilisering før kommunevalget 2019.

Prosess med å utarbeide manifestet, 52 krav fra fagbevegelsen, svar fra de politiske partiene og faglig mobilisering foran kommunevalget 2019. Utdanningsforbundet Trondheim, Norsk Syke­pleierforbund i Trond­heim kommune, LO Kommune Trondheim og LO i Trondheim har 52 krav med begrunnel­ser/und­er­tekster i 23 tematiske områder. 122 krav fra 20 fagforen­ing­er var med i starten av prosessen med å utarbeide manifestet.

Innledere: (inntil 15 minutter hver)

John-Peder Denstad, leder av LO i Trondheim

Geir Røsvoll, leder av Utdann­ingsforbundet Trondheim

Ingrid Berg Selfjord, hovedtillitsvalgt Norsk Sykepleierforbund i Trondheim kommune

Svein Olav Aarlott, leder av LO Kommune Trondheim

 Etter at innlederne har holdt sine innlegg blir det åpnet opp for kommentarer og debatt.

Sak 2 Mobilisering for jernbaneansatte

Hva skjer i Bane Nor? Mulighetene for å reversere utskilling av Spordrift AS?Hva skjer med mobilisering for å stanse EUs Jernbanepakke IVInnleder: (inntil 10 minutter) Jan Morten Langolf, leder av Banepersonalets Fagforening avd. 62 NJF  Etter at innleder har holdt sitt innlegg blir det åpnet opp for kommentarer og debatt.

Sak 3 Eventuelt

Kan du ikke møte, må du selv sørge for at din vararepresentant møter.

Fagforeningene er i brev av 27. mai januar d.å. orientert om møtet.

Det blir servering av kaffe og te. VEL MØTT! Møtet varer fram til senest kl. 21.30.

Kameratslig hilsen

——————————–                                                     ———————————–

John-Peder Denstad                                                            Svein Åge Samuelsen

leder (tlf. 995 14 216)                                                            1. nestleder / sekretær (tlf. 917 41 820)

Vedlegg: – Adgangstegn

Kopi: – LOs distriktskontor i Trøndelag

NB: Før representantskapsmøtet holdes et faglig seminar kl. 16.30-18.30 i Folkets hus møterom Andromeda om Hjelmengutvalget, oppnevnt av regjeringen i 2016. Hva er forslagene i rapporten «Like konkurransevilkår for offentlige og private aktører»? Hva vil konsekvensene være for offentlige tjenester og vårt nasjonale og suverene demokrati? Innledere er Stein Reegård, LOs representant i Hjelmeng-utvalget og Ingrid Buset, rådgiver Politikk- og samfunnsavdelingen i Fagforbundet. Det blir enkel servering av rundstykker.