Share Button

Trondheimsmodellen har etterhvert blitt internasjonalt kjent. Aron Etzler, daværende redaktør i den svenske avisen Flamman har til og med skrevet en bok om Trondheimsmodellen og hva den innebærer og hvilken betydning den har hatt for både det politiske livet og fagbevegelsen i Trondheim. Vi har hatt mange besøk av folk fra andre lokale LO-organisasjoner både fra inn og utland som vil vite mer om dette. Og vi har reist rundt i både Norge og andre land i Europa for å innlede om dette. En veldig viktig del av Trondheimsmodellen er Trondheimsmanifestet. Manifestet er den delen hvor fagbevegelsen stiller krav til de politiske partiene. Disse kravene kommer fra LO i Trondheim, LO Kommune Trondheim, Utdannings­forbundet i Trondheim og Norsk Sykepleierforbund Trondheim kommune. 

Det er ikke styret i LO i Trondheim som sammen med styrene i LO Kommune Trondheim, Utdannings­forbundet i Trondheim og Norsk Sykepleierforbund Trondheim kommune kommer fram til disse kravene. Dette er en lang og demokratisk prosess hvor både klubber og foreninger blir involvert og sender inn de krav og spørsmål som er viktig for den aktuelle klubben eller foreningen. Disse blir gruppert og samordnet og til slutt vedtatt. For LO i Trondheim blir de vedtatt på representantskapsmøte hvor alle fagforeningene stemmerett. Når partiene har avgitt svar så blir svarene vurdert og gruppert. LO i Trondheim lager da en brosjyre hvor det kommer fram hvilke partier som har svart hva, og hvilke parti vi syns en bør stemme på eller ikke. I de årene det ikke er valg så er det ett årlig møte med de som står bak Trondheimsmanifestet og de politiske partiene hvor man sammen går igjennom hva som er oppnådd av det som er lovet i manifestet og hva som gjenstår.

I år er det fylkes og kommunevalg og da er det tid for et nytt Trondheimsmanifest. Vedlagt finner du både følgebrevet som er gått til de politiske partiene i Trondheim, og de spørsmålene som er stilt.

Trondheimsmanifestet 2015 – Brev til partiene 16.03.15

Trondheimsmanifestet 2015 – Krav med undertekster

Trondheimsmanifestet 2015 – svarskjema – sendt de politiske partiene 16.03.15