Share Button

Vedtak fra Trondheimskonferansen:

Trondheimskonferansen 2015 – Hoveduttalelse

Trondheimskonferansen 2015 – Hoveduttalelse – nynorsk

Nei til forslaget til ny postlov og innføring av EUs tredje postdirektiv 

Israel bryter folkeretten. Den norske regjering må ta ansvar – Trondheimskonferansen 2015

Felles kamp mot å gjøre søndag til vanlig arbeidsdag – Trondheimskonferansen 2015

Støtt havnearbeiderne i kamp – Trondheimskonferansen 2015

Lykke til Syriza – Trondheimskonferansen 2015

Kapitalens forsøk på ran av kysten skal stoppes – Trondheimskonferansen 2015

Cuba – Nobels fredspris – Trondheimskonferansen 2015

 


Program Trondheimskonferansen 2015

Idar Helles innledning: 

Innledning fra Erling Holmøy i SSB

Innledning av Ole Roger Berg: 

Innledning av Kåre Pedersen Tine Midt-Norge 

Mona Bjørns innledning: 


 Innledninger fra formiddagsseminarene:

Fagbevegelsen og EØS

Roar Eilertsens innledning:

Helene Banks innledning: 

Bjørn Steffensens innledning: 

 

Roy Pedersens innledning: