Share Button

FELLES KAMP FOR ARBEID OG FAGLIGE RETTIGHETER

Videokonferanse lørdag 30. januar 2021

Vi inviterer til Trondheimskonferansen 2021.
Styret i LO i Trondheim har vedtatt å tilpasse Trondheimskonferansen 2021 til den aktuelle smittesituasjonen med covid-19.
Det blir dessverre derfor ikke noe fysisk møte i Trondheim, men vi ønsker å gjennomføre en digital konferanse lørdag 30. januar 2021 kl. 11.00 – 14.30.

Program til nedlasting: 

Tema

I en krisetid foran stortingsvalget 2021 – mobilisering for flertall for venstresidas partier.
Innledere er Magnus Marsdal, leder av Manifest Tankesmie, Jan Haugen, leder av Industriaksjonen, Helene Bank, fungerende daglig leder For Velferdsstaten, Linn Stalsberg, forfatter, skribent og journalist, Bjørnar Moxnes, stortingsrepresentant og leder av Rødt, Audun Lysbakken, stortingsrepresentant og leder av SV, Trygve Slagsvold Vedum, stortingsrepresentant og leder av SP, Jonas Gahr Støre, stortingsrepresentant og leder av AP.

Program og påmeldingsfrist

Vedlagt er programmet med tidsplan. Hele konferansen inkludert korte pauser underveis blir gjennomført på maksimalt 3 1/2 time.

Påmeldingsfrist: Fredag 15. januar 2021 til  
http://loit.samdahls.no/trondheimskonferansen/    
Klikk dere inn på lenka over og legg inn opplysninger om deltakere.
NB: Maks. antall deltakere er 630 stk. Først til mølla prinsippet gjelder.

Program for konferansen finnes også på vår hjemmeside http://www.loitrondheim.no .
Vær vennlig å videresende invitasjonen til fagforeninger / klubber.

Kameratslig hilsen

——————————–                —————————————————
John-Peder Denstad                                Svein Åge Samuelsen
leder av LO i Trondheim                                1. nestleder / sekretær LO i Trondheim
Tlf. 995 14 216                                        Tlf. 917 41 820

John-Peder Denstad
leder av LO i Trondheim
tlf. 99514216
post@loitrondheim.no
www.loitrondheim.no