Share Button

TRONDHEIMSKONFERANSEN

FELLES KAMP FOR ARBEID OG FAGLIGE RETTIGHETER

i Trondheim 27. – 29. januar 2023

Scandic Lerkendal, Klæbuveien 127 ved Lerkendal stadion

Hei! Nedenunder er invitasjon til Trondheimskonferansen 2023. Vi ber dere merke dere at det vil bli arrangert tre konferanser / seminarer i forkant av Trondheimskonferansen, fredag formiddag 27. januar, se program og påmeldingsordninger nederst i denne invitasjonen.

Påmeldingsfrist: Fredag 13. januar 2023 til  

http://loit.samdahls.no/trondheimskonferansen/   

Klikk dere inn på lenka over og legg inn opplysninger om deltakere.

Felles middagsbuffet med kulturinnslag: Det inviteres til felles middagsbuffet på konferansehotellet for de som ønsker det på lørdagskvelden, pris kr. 445,- pr. stk.

Husk å krysse av i en egen rubrikk på påmeldingsskjemaet om du ønsker å delta på middagsbuffeten, før du trykker på «Meld på» rubrikken. Betaling for middagsbuffetten betales sammen med deltakeravgiften til samme bankkonto nr. 4200.09.59663.

NB: Maks. antall deltakere er 600 stk. Først til mølla prinsippet gjelder.

Deltakeravgift Trondheimskonferansen 2023:

Kr. 2.450,- pr. person betales til LO i Trondheim og omegn – bankkontonr. 4200.09.59663, P.b. 846 Sentrum, 7409 Trondheim.

Deltakeravgiften dekker bl.a. lunsjbuffet lørdag og søndag, forfriskende pausebuffét om formiddag og forfriskende pausebuffet om ettermiddag og kaffe/te og mineralvann.

Merk giroblankett m/navn på fagforening/klubb og navn på deltakere.

Påmelding er gyldig når vi har registrert innbetaling på bankkontonr. 4200.09.59663 – LO i Trondheim og omegn, P.b. 846 Sentrum, 7409 Trondheim.

Konferansested: Scandic Lerkendal, Klæbuveien 127 v/Lerkendal stadion (se vedlagt kart).
Det er satt av 370 rom på Scandic Lerkendal og 30 rom på Scandic Solsiden.
Enkeltrom med hotellets prisbelønte frokost          kr. 980,- pr. natt
Dobbeltrom med hotellets prisbelønte frokost       kr. 1080,- pr. natt

Egen bookingkode for individuell bestilling av hotellrom og oppgjør for hotellrom på Scandic Lerkendal og Scandic Solsiden.

Det er opprettet følgende bookingkode som brukes ved bestilling av hotellrom på www.scandichotels.no Koden er BLOI260123.

Først til mølla prinsippet gjelder.

Kommunikasjon:

For de som kommer med tog til Trondheim sentralstasjon eller med hurtigbåt til Brattøra, går det metrobuss (nr. 2) og rutebuss (nr. 10 og 24) fra Sentralstasjonen fram til Lerkendal – se rutetider www.atb.no .

Flybuss (Værnes-Ekspressen) går t/r Værnes og stopper utenfor hotellet /Lerkendal stadion.

Det blir satt opp egen buss søndag 29. januar fra Scandic Solsiden med avgang kl. 08.15 for transport til Scandic Lerkendal. Bussen har en kort stopp i Prinsenkrysset på vei til Lerkendal.

Program for konferansen og seminarene med info om / påmeldings-lenker finnes også på vår hjemmeside http://www.loitrondheim.no .

Vær vennlig å videresende invitasjonen til fagforeninger / klubber.

Kameratslig hilsen

John-Peder Denstad                               Svein Åge Samuelsen
leder av LO i Trondheim og omegn    1. nestleder / sekretær LO i Trondheim og omegn

Tlf. 995 14 216                                          Tlf. 917 41 820

«Åpen fagligpolitisk time»: Saker som ønskes tatt opp, må meldes inn senest fredag 6. januar 2023 til post@loitrondheim.no . Maks. lengde på innleggene er 5 min. Ved mange saker, kan tida avkortes. Ønsker om fagligpoli­tiske innlegg har hovedprioritet.

Stands: Behov for standsplass i vrimleområdet meldes tilbake innen fredag 6. januar 2023 til post@loitrondheim.no. Fag- og arbeiderbevegelsens organisasjoner og solidaritetsorganisasjoner prioriteres. Totalt antall plasser er 20 stk.

Alternativ mat: Deltakere som eventuelt har matallergier, om de er vegetarianere eller veganer, har cøliaki etc. bes om å melde tilbake til post@loitrondheim.no .

Hoveduttalelse fra konferansen: Forslag fra styret i LO i Trondheim og omegn til «Trondheimsresolusjonen 2023» vil bli utsendt til påmeldte deltakere 2 uker før konferansestart.

Program

Fredag 27. januar

Kl. 15.30             Innsjekking / registrering Scandic Lerkendal, Klæbuveien 127

Kl. 17.15             Kulturinnslag v/ Trondheim kommunale musikk- og kulturskole ved Sirkurius.

Kl. 17.35             Åpning / velkommen v/ John-Peder Denstad, leder LO i Trondheim og omegn

Kl. 17.55             Konstituering / praktiske opplysninger / teknisk v/ Heidi Larsen, LO i Trondheim og omegn

Kl. 18.05             Innledninger:

Marriott’s Dirty Choice – How “Your Choice” Harms House­keepers – Green Program: Short-term Cuts; Long-term Problems.

91 % of more recently hired housekeepers – those with 10 or fewer years on the job – have been left off the schedule or lost hours because of the Green Choice program.

92 % reported that cleaning Green Choice rooms is harder, compared to rooms that are cleaned daily. 97 % reported that Green Choice rooms are dirtier than rooms that are cleaned daily.

Innledere: Rosuara, housekeeper leader from the Hilton in San Diego and Julie, leader from the Marriott in Hawaii. Peter Tappeiner, UNITE HERE, Dana Wise, 202-431-8831, dwisw@unithere.org

Kl. 18.35             Spørsmål, kommentarer og debatt i plenum til innledningene

Kl. 19.15             Pausemat med kaffe / te / vann

Kl. 19.35             Fagbevegelsen i en krisetid.

Hvordan bør LO lokalt og fagforeningene jobbe for å utvikle en annen type fagforeninger, med krav, strategi, alliansebygging, organisering og aktivisering?

Hvordan skape forståelse for hva som er viktige trekk ved den nyliberale kapitalismen og hvordan dette påvirker politikken, arbeidskjøperne, fagforeningene og tillitsvalgtes situasjon?

Innleder: Ingunn Gjerstad, leder av LO i Oslo.

Kl. 20.00             Spørsmål, kommentarer og debatt i plenum til innledningene

Kl. 20.30             Avslutning og sosialt samvær.

Lørdag 28. januar

Kl. 09.00             Allsang i plenumssal

Kl. 09.10             Orientering fra redaksjonskomiteen. Gjennomgang av forslagsfrister og redaksjonskomiteens arbeid

Kl. 09.20             «Åpen fagligpolitisk time» – fokus på faglig solidaritets­arbeid og aktuelle lokale kamper – del 1

Kl. 09.50             Pausemat med kaffe / te / vann

Kl. 10.00             Frist for forslag på «Andre uttalelser» – må oversendes til post@loitrondheim.no

Kl. 10.05             «Åpen fagligpolitisk time» – fokus på faglig solidaritets­arbeid og aktuelle lokale kamper – del 2

Kl. 10.35             FOR EN OFFENSIV NASJONAL INDUSTRIPOLITIKK: FORNYBAR KRAFT, NASJONAL INDUSTRIBYGGING, SYSSELSETTING, KLIMA OG MILJØ.

Industriaksjonens krav til Ap/Sp-regjeringen og det rød­grønne stortingsflertallet for en offensiv nasjonal industri­politikk:

1)Krav til politiske tiltak som vil sikre lave forutsigbare konkur­r­an­sedyktige strømpriser for norsk industri;

2) Havvind og leveran­dør­indu­strien;

3) Ta hele landet i bruk – industriutvikling og for­valt­n­ing av natur­ressursene;

4) Høyproduktivt arbeidsliv med sterk medbestemmelse og uten løsarbeid;

5) Krav til helhetlig energipolitikk som kan styrke norsk industri.

Innleder: Ståle Knoff Johansen, styremedlem i Industriaksjonen / Vara-konserntillitsvalgt ved Aker Solutions 

Kl. 11.00             FOR EN OFFENSIV NASJONAL INDUSTRIPOLITIKK: FORNYBAR KRAFT, NASJONAL INDUSTRIBYGGING, SYSSELSETTING, KLIMA OG MILJØ.

Hvordan følge opp energikommisjonens anbefalinger?

Bas­ert på mandatet om å kartlegge energibehovene og foreslå økt energi­pro­duksjon, med mål om at Norge fortsatt skal ha over­skuddsproduksjon av kraft og at rikelig tilgang på for­ny­bar kraft fortsatt skal være et konkurransefortrinn for norsk industri.

(Energikommisjonen starta sitt arbeid 25. februar 2022 og skal levere sin anbefal­ing innen 15. desember 2022, jfr. kon­gelig resolusjon av 11. februar 2022, med mandat knytta til fem over­ordnede temaer: 1) hvordan Norge påvirkes av en­ergi­markeder i rask endring; 2) perspektiver for utviklingen i kraftforbruket; 3) poten­sialet for samfunnsøkonomisk lønn­som kraftproduksjon, 4) perspektiver for forsyn­ings­sikker­heten; 5) sentrale interessemot­setninger i energipolitikken.)

Innleder: Are Tomasgard, LO-sekre­tær Landsorganisasjonen i Norge / medlem av Energikommisjonen.

Kl. 11.25             Pausemat med kaffe / te / vann

Kl. 11.45             FOR EN OFFENSIV NASJONAL INDUSTRIPOLITIKK: FORNYBAR KRAFT, NASJONAL INDUSTRIBYGGING, SYSSELSETTING, KLIMA OG MILJØ.

Resepten på en vellykka progressiv nasjonal industri­poli­tikk og industribygging basert på våre energi- og natur­ressurser i møte med det grønne skiftet.

Hvordan skal landet bygges videre, og hvem skal gjøre det? Norsk Industris strategi for en aktiv industriutvikling i møte med klima- og end­ringene på biologisk mangfold og kulturlandskap, hvor full sysselsetting og ordna arbeidsfor­hold legges til grunn for omstillingen av produksjon, transport og forbruk.

Innleder: Stein Lier-Hansen, administrerende direktør i Norsk Industri.

Kl. 12.10             FOR EN OFFENSIV NASJONAL INDUSTRIPOLITIKK: FORNYBAR KRAFT, NASJONAL INDUSTRIBYGGING, SYSSELSETTING, KLIMA OG MILJØ.

Resepten på en vellykka nasjonal industripolitikk og industri­bygging som ivaretar klima, biologisk mangfold og kulturlandskap.

Strategi for en aktiv industriutvikling i møte med klima- og natur­end­ringene, hvor full sysselsetting og ordna arbeidsforhold legges til grunn for omstillingen av produk­sjon, transport og forbruk.

Innleder: Anja Bakken Riise, leder Framtiden i våre hender.

Kl. 12.35             Plenumsdebatt: For en offensiv nasjonal industripolitikk.

Kl. 13.35             Konferanselunsj i restaurant + San Siro 3

Kl. 14.00             Frist for forslag til «Trondheimsresolusjonen 2023». Forslag må oversendes til post@loitrondheim.no

Kl. 14.25             Plenumsdebatt (fortsetter): For en offensiv nasjonal industripolitikk.

Kl. 15.00             ETT ÅR ETTER STORTINGSVALGET 2021.

Status i gjennomføring av fagbevegelsens krav:

 • Forby dagens bemanningsbransje – ja til offentlig arbeids­formid­ling;
 • Stans North Connect strømkabelen – norsk kraft til norsk industri;
 • Aktiv nær­ingspolitikk i stedet for skatte­kutt, at prinsippet om nær­ings­nøy­tralitet forkastes, prinsippene i ervervs­loven gjeninnføres, og omstilling uten arbeidsløshet;
 • Deler av Statens Pensjonsfond utland må, gjenn­om fondsavset­ninger, bru­kes til mål­retta investering i industri og infrastruktur, som gir høy­tekno­logisk industriut­vikling nasjonalt som bi­drar til både lokale og globale klimaløsninger;
 • Nei til Norsk deltag­else i EUs energiunion ACER. Allerede fatta vedtak om ACER må reverseres
 • Ta til­bake tapte rett­igheter og styrk Arbeidsmiljø­loven, herunder kollektiv styring av arbeids­tida med sentral faglig kon­troll med lokale arbeidstids­ordn­inger, faste an­sett­elser på heltid, og fag­for­eningers kollektive søksmåls­rett ved ulovlig innleie og mid­lertidige ansettelser;
 • Rekommunalisering og fellesskaps­løsn­inger for å er­statte velferds­profit­ører, konkur­ranseut­setting, anbud og privatisering. Syke­hus­ene tas til­bake fra bed­riftsøkonom­iske foretak til folkevalgt forvaltningsstyring;
 • Kuttene i ytelser for arbeidsav­klarings­pen­g­er må reverseres og leve­aldersjustering for uføre må opphøre;
 • Bruk av reservasjons­rett­en mot EØS direktiv som undergraver arbeidsplasser, offentlig velferd og faglige rettigheter;
 • Gjen­reis et statlig helhetlig jernbaneselskap på drift og infrastruktur;
 • Liberaliseringa av drosjenæringa blir reversert.
 • Arbeidstidsreduksjon – veien videre?

…………….

Innleder: Marte Mjøs Persen, Arbeids- og inkluderingsminister/sentralstyremedlem AP

Kl. 15.20             ETT ÅR ETTER STORTINGSVALGET 2021.

Status i gjennomføring av fagbevegelsens krav:

Se kravene over …..

Innleder: Silje Josten Kjosbakken, 2. nestleder Rødt

Kl. 15.40             Pausemat med kaffe / te / vann

Kl. 16.00             ETT ÅR ETTER STORTINGSVALGET 2021.

Status i gjennomføring av fagbevegelsens krav:

Se kravene over …..

Innleder: Kirsti Bergstø, nestleder Sosialistisk Venstreparti / leder Arbeids- og sosialkomiteen

Kl. 16.20             ETT ÅR ETTER STORTINGSVALGET 2021.

Status i gjennomføring av fagbevegelsens krav:

Se kravene over …..

Innleder: Per Olaf Lundteigen, stortings­repres­entant for Senterpartiet (SP) / nestled­er Arbeids- og sosialkomiteen

Kl. 16.40             Plenumsdebatt: Ett år etter Stortingsvalget 2021 – status i gjennomføring av fagbevegelsens krav.

Kl. 18.15             Avslutning

Kl. 20.30             Middagsbuffet i konferansesalen og sosialt samvær i «Foa­jéen» – sang og allsang til levende musikk. Avsluttes kl. 01.00

Søndag 29. januar

Kl. 09.00             Allsang i plenumssal

Kl. 09.05             Orientering fra redaksjonskomiteen

Gjennomgang av forslagene og redaksjonskomiteens arbeid og innstilling

Kl. 09.45             Kampen for og respekten for tariffavtaler.

Innledning og sofasamtale: 1) Tillitsvalgtes erfaringer knytta til hendelser fra ansatte organiseres til tariffavtale er underskrevet: Organisere – kreve – forhandle – plassoppsigelse – mekle – trakassering fra motpart – vurdere kampmidler i tillegg til streik – sympatiaksjoner – streikestøtte og solidaritet fra søsterorganisasjoner – media; 2) Tillitsvalgtes erfaringer knytta til mangel på etterlevelse av tariffavtaler og hvordan dette kan motvirkes.

Innleder: Børge Ånesen, leder av Fellesfor­bun­d­et avd. 250 Hotell, restaurant og reise­liv, i samtale med Torgeir Kalvenes, tidligere sekretær i Traftec-klubben, Rogaland; Rose Maiken Flatmo, tidligere organisasjons­arbeider i Fellesforbundet Stord; Anniken Lien van Mari­on, leder av LO Kommune Trondheim; Erlend Malvik Andresen, tidligere tillitsvalgt og streikeleder for vekterne i Norsk Arbeidsmandsforbund i Trondheim; Roger Klokset, leder Norske SAS-flygeres forening.

Kl. 11.15             Pausemat med kaffe / te / vann

Kl. 11.35             Plenumsdebatt: Redaksjonskomiteens innstilling.

Kl. 12.00             Frist for å opprettholde forslag som er avvist av redaksjonskomiteen

Kl. 12.20             Konferanselunsj i restaurant + San Siro 3

Kl. 13.20             Vedtak i plenum: Tema: Uttalelser fra konferansen

Kl. 14.05             Avslutning

Allsang: Internasjonalen

Arrangør:                 LO i Trondheim og omegn

                                   Folkets Hus, Postboks 846 Sentrum, 7409 TRONDHEIM

                                          Tlf. 995 14 216 / Tlf. 73 – 80 73 14

e-post: post@loitrondheim.no

hjemmeside: http://www.loitrondheim.no

KONFERANSER / SEMINARER FØR TRONDHEIMSKON­FER­ANSEN 2023

EU – EØS FØRKONFERANSE.

Meld deg på årets høydepunkt: http://loit.samdahls.no/euseminar/  

I forkant av Trondheimskonferansen 2023 inviterer Faglig utvalg i Nei til EU i samarbeid med LO i Oslo, LO i Trondheim og omegn og Sør-Trøndelag Nei til EU til faglig formøte.

Scandic Lerkendal, Klæbuveien 127 v/ Lerkendal stadion, sal San Siro 3 i 2. etasje

Program:

10.00   Åpning

10.10   Strøm og energikrisa i EU.

Innleder: Idar Helle fra De Facto

Regjeringa subsidierer 90 % av strømprisen over 70 øre/kWh i vinterhalvåret. Det koster over 40 milliarder og kan neppe bli en varig ordning. Regjeringens strømpakke til næringslivet er svært beskjeden, på bare 3 milliarder. Det er all mulig grunn til å regne med permitteringer og bedrifter som stenges ned til vinteren.  Og ikke bare næringslivet, idrettshaller, svømmebasseng og fotballbaner kan også bli stengt.

EU-kommisjonens president Ursula von Leyen innrømmer at EUs strømmarked ikke fungerer. Det foreslås skattlegging av strømpris over kr. 1,80/kWh og felles innkjøp av gass.

Felles for både den norske regjeringas forslag og EU-kommisjonens forslag er at de ikke gjør noe med EUs strømmarked. Fortsatt blir prisen bestemt av det den siste kilowattimen koster som må til for å få tilbud lik etterspørsel.

Når konferansen arrangeres, vil regjeringas energikommisjon ha lagt fram sin innstilling EUs tiltak vil være kjent. Sentrale personer i den alternative energikommisjonen vil gi sitt svar. Målet er enighet om tiltak som ikke bare vil gjøre noe med symptomene, men endre strømprisen tilbake.  Slik at hjemmene fortsatt kan holdes varme og industrien bevare Norges viktigste konkurransefortrinn – lav strømpris.

11.00   Hvordan gjenvinne politisk kontroll med strømprisen i Norge?

Innledere: Gerd Liv Valla og Trygve Tamburstuen fra Alternativ energikommisjon AEK

Landbruksindustrien og strømkrisa.

Innleder: Tove Berit Berg, hovedtillitsvalgt Nortura Tønsberg, NNN.

12.15   Lunsj

12.45   Acer og EUs Energipakke 4 

              Presentasjon av De Factos nye rapport.

Innleder: Isak Lekve fra De Facto

13.30   Hva skjer med jernbane, taxi og kabotasje.

Innleder: Heidi Larsen, nestleder i Nei til EU

14.15   Debatt

15.00   Slutt

Formøtet er gratis, men på grunn av servering må vi ha påmelding. Det blir noe å bite i før oppstart, samt en enkel lunsj og kaffe og te.

Påmelding innen fredag 20. januar 2023 til http://loit.samdahls.no/euseminar/    

For nærmere informasjon:

Boye Ullmann, tlf. 913 63 024

Jan Steinholt, tlf. 918 96 926

Heidi Larsen, tlf. 988 12 367

INTERNASJONALT FAGLIG SEMINAR

Fredag 27. januar 2023, kl. 11.00 – 15.00.

LO i Trondheim og omegn inviterer til seminar i regi av internasjonalt utvalg

Tid: Fredag 27. januar 2023, kl. 11.00 – 15.00 (4 timer inkludert matpause)

Sted: Scandic Lerkendal, Klæbuveien 127 v/ Lerkendal stadion, sal Godfoten i 3. etasje

Møteleder: Karim Essahli, leder av LO i Trondheim internasjonalt utvalg.

Tema for seminaret

Tema 1: Palestina

Norske bånd til den israelske okkupasjonen. Hva kan fagbevegelsen gjøre?

Innleder: Ingunn Eriksen, Fagforbundet, politikk- og samfunnsavdelingen, internasjonalt arbeid, har jobbet lenge med Palestina spørsmålet og solidaritetsarbeid

Apartheid regime og dagens situasjon for palestinere: Hva kan fagbevegelsen gjøre?

Innleder: Sara Bell, regionssekretær Fagforbundet Vestland og Palestina ambassadør for
Fagforbundet

Tema 2: Hvordan kan fagbevegelsen styrke solidaritetsarbeid internasjonalt
Innleder:Peder Martin Lysestøl, tidligere professor i sosialøkonomi.

Peder Martin Lysestøl innleder om tema fagbevegelsen og internasjonal solidaritet. Han har nylig utgitt boken «Arbeiderklassen – visjoner om en annen verden», der et kapittel er viet til det internasjonale engasjementet. Han vil fokusere på hvordan vi i fagbevegelsen kan og bør styrke solidaritetsarbeid internasjonalt.

Alle foredrag varer inntil 40 min. med påfølgende dialog, spørsmål og svar. Det vil bli servert en matbit i pause. Seminaret er gratis og åpent for alle interesserte!

Påmelding innen mandag 16. januar 2023 til post@loitrondheim.no

For nærmere informasjon og spørsmål om seminaret:

Karim Essahli, leder av internasjonalt utvalg LO i Trondheim og omegn, tlf. 938 83 328

UNGDOMSFORMØTE FØR TRONDHEIMSKONFERANSEN

Fredag 27. januar 2023 KL. 11.00 – 15.00.

Ungdomsutvalget i LO i Trondheim og omegn inviterer til ungdomsformøte før Trondheimskonferansen.

Fredag 27. januar 2023, kl. 11.00 – 15.00

Scandic Lerkendal, Klæbuveien 127 v/ Lerkendal stadion, sal Mesanin 2 i 3. etasje

Programmet er ikke helt satt enda, men det blir program fra 11.00 – 15.00 på Scandic Lerkendal, inkludert enkel lunsj. Formøtet er åpent for alle unge (tom. 35 år) enten om du skal på Trondheimskonferansen eller ikke. Vi håper å se deg! Formøtet er gratis, men fint om du melder deg på her slik at vi kan bestille riktig mengde mat:

Påmeldingslenken til ungdomsformøtet: https://forms.gle/2uPcVztd1nEcXhm1A
Påmelding innen fredag 20. januar 2023 til.

Spørsmål rettes til Alida Johanne Domaas på ajd@industrienergi.no / tlf. 95816381