Share Button

Trondheimsresolusjonen vedtatt på Trondheimskonferansen 27. – 29. januar 2023

Andre uttalelser vedtatt på Trondheimskonferansen 2023

Innledninger, bilder og powerpoints vi har fått lov til å publisere:

Sider: 1 2