Share Button

Hei! Det nærmer seg Trondheimskonferansen «Felles kamp for arbeid og faglige rettigheter». Styret i LO i Trondheim og omegn har på grunn av nasjonale bestemmelser om covid-19 blitt nødt til å tilpasse Trondheimskonferansen 2022 til den aktuelle situasjonen. Det blir dessverre derfor ikke noe fysisk møte i Trondheim, men vi ønsker å gjennomføre en digital konferanse lørdag 29. januar 2022 kl. 10.00 – 13.45. Program for webinar ligger som vedlegg.

 

 

Formøtene er også avlyst, men det blir et digitalt webinar om Acer og strømpriser. Mer info finner dere på denne facebooksida: Strømpriser og ACER. Kan vi få kontroll med strømpriser, sikre norsk industri og elektrifisere landet innefor EUs energiunion/ACER.

https://www.facebook.com/events/483959863118030/

Trondheimskonferansen i fysisk form er avlyst!

Hei! Nedenunder er invitasjon til Trondheimskonferansen 2022. Vi ber dere merke dere at det vil bli arrangert tre konferanser / seminarer i forkant av Trondheimskonferansen, fredag formiddag 28. januar, se program og påmeldingsordninger nederst i denne invitasjonen.

Påmeldingsfrist:

Fredag 14. januar 2022 til 

http://loit.samdahls.no/trondheimskonferansen/   

Klikk dere inn på lenka over og legg inn opplysninger om deltakere.

Det inviteres til felles middagsbuffet på konferansehotellet for de som ønsker det på lørdagskvelden, pris kr. 445,- pr. stk.

Husk å krysse av i en egen rubrikk på påmeldingsskjemaet om du ønsker å delta på middagsbuffeten, før du trykker på «Meld på» rubrikken. Betaling for middagsbuffetten betales sammen med deltakeravgiften til samme bankkonto nr. 4200.09.59663.

NB: Maks. antall deltakere er 600 stk. Først til mølla prinsippet gjelder.

Deltakeravgift Trondheimskonferansen 2022:

Kr. 2.350,- pr. person betales til LO i Trondheim og omegn – bankkontonr. 4200.09.59663, P.b. 846 Sentrum, 7409 Trondheim.

Deltakeravgiften dekker bl.a. lunsjbuffet lørdag og søndag, forfriskende pausebuffét om formiddag og forfriskende pausebuffet om ettermiddag og kaffe/te og mineralvann.

Merk giroblankett m/navn på fagforening/klubb og navn på deltakere.

Påmelding er gyldig når vi har registrert innbetaling på bankkontonr. 4200.09.59663 – LO i Trondheim og omegn, P.b. 846 Sentrum, 7409 Trondheim.

Konferansested

Scandic Lerkendal, Klæbuveien 127 v/Lerkendal stadion (se vedlagt kart).

Det er satt av 370 rom på Scandic Lerkendal og 30 rom på Scandic Solsiden.

Enkeltrom med hotellets prisbelønte frokost    kr. 950,- pr. natt

Dobbeltrom med hotellets prisbelønte frokost    kr. 495,- pr. person pr. natt

Egen bookingkode for individuell bestilling av hotellrom og oppgjør for hotellrom på Scandic Lerkendal og Scandic Solsiden.

Det er opprettet følgende bookingkode som brukes ved bestilling av hotellrom på www.scandichotels.no Koden er BLOI280122.

Først til mølla prinsippet gjelder.

Kommunikasjon

For de som kommer med tog til Trondheim sentralstasjon eller med hurtigbåt til Brattøra, går det metrobuss (nr. 2) og rutebuss (nr. 10 og 24) fra Sentralstasjonen fram til Lerkendal – se rutetider www.atb.no .

Flybuss (Værnes-Ekspressen) går t/r Værnes og stopper utenfor hotellet /Lerkendal stadion.

Det blir satt opp egen buss søndag 30. januar fra Scandic Solsiden med avgang kl. 08.15 for transport til Scandic Lerkendal. Bussen har en kort stopp i Prinsenkrysset på vei til Lerkendal.

Program for konferansen og seminarene med info om / påmeldings-lenker finnes også på vår hjemmeside http://www.loitrondheim.no .

Vær vennlig å videresende invitasjonen til fagforeninger / klubber.

Kameratslig hilsen

John-Peder Denstad            Svein Åge Samuelsen

leder av LO i Trondheim og omegn    1. nestleder / sekretær LO i Trondheim og omegn

Tlf. 995 14 216            Tlf. 917 41 820

«Åpen fagligpolitisk time»

Saker som ønskes tatt opp, må meldes inn senest mandag 10. januar 2022 til post@loitrondheim.no. Maks. lengde på innleggene er 5 min. Ved mange saker, kan tida avkortes. Ønsker om fagligpoli­tiske innlegg har hovedprioritet.

Stands

Behov for standsplass i vrimleområdet meldes tilbake innen mandag 10. januar 2022 til post@loitrondheim.no. Fag- og arbeiderbevegelsens organisasjoner og solidaritetsorganisasjoner prioriteres. Totalt antall plasser er 20 stk.

Alternativ mat

Deltakere som eventuelt har matallergier, om de er vegetarianere eller veganer, har cøliaki etc. bes om å melde tilbake til post@loitrondheim.no

Hoveduttalelse fra konferansen

Forslag fra styret i LO i Trondheim til «Trondheimsresolusjonen 2022» vil bli utsendt til påmeldte deltakere 2 uker før konferansestart.

Program

Fredag 28. januar

Kl. 15.30    Innsjekking / registrering Scandic Lerkendal, Klæbuveien 127

Kl. 17.15    Kulturinnslag v/ ………………………..

Kl. 17.35    Åpning / velkommen v/ John-Peder Denstad, leder LO i Trondheim og omegn

Kl. 17.55    Konstituering / praktiske opplysninger / teknisk v/ Heidi Larsen, LO i Trondheim og omegn

Kl. 18.05    Innledninger:

Marriott’s Dirty Choice – How “Your Choice” Harms House­keepers – Green Program: Short-term Cuts; Long-term Problems.

91 % of more recently hired housekeepers – those with 10 or fewer years on the job – have been left off the schedule or lost hours because of the Green Choice program.

92 % reported that cleaning Green Choice rooms is harder, compared to rooms that are cleaned daily. 97 % reported that Green Choice rooms are dirtier than rooms that are cleaned daily.

Innledere: Carrie Salgren, United Here og 2 til fra Unites Here

Kl. 18.35    Spørsmål, kommentarer og debatt i plenum til innledningene

Kl. 19.15    Pausemat med kaffe / te / vann

Kl. 19.35    Fagbevegelsen i en krisetid.

Hvordan bør LO lokalt og fagforeningene jobbe for å utvikle en annen type fagforeninger, med krav, strategi, alliansebygging, organisering og aktivisering?

Hvordan skape forståelse for hva som er viktige trekk ved den nyliberale kapitalismen og hvordan dette påvirker politikken, arbeidskjøperne, fagforeningene og tillitsvalgtes situasjon?

Innleder: Ingunn Gjerstad, leder av LO i Oslo.

Kl. 20.00    Spørsmål, kommentarer og debatt i plenum til innledningene

Kl. 20.30     Avslutning og sosialt samvær.

Lørdag 29.januar

Kl. 09.00    Allsang i plenumssal

Kl. 09.10    Orientering fra redaksjonskomiteen. Gjennomgang av forslagsfrister og redaksjonskomiteens arbeid

Kl. 09.20     «Åpen fagligpolitisk time» – fokus på faglig solidaritets­arbeid og aktuelle lokale kamper – del 1

Kl. 09.50    Pausemat med kaffe / te / vann

Kl. 10.05     «Åpen fagligpolitisk time» – fokus på faglig solidaritets­arbeid og aktuelle lokale kamper – del 2

Kl. 10.35    Tariffoppgjør og likelønn.

Statistikk og konkrete sammenlikninger

Hvordan bygge enhet for å prioritere lavlønte og likelønn?

6-timersdagen / 30 timers uke en god løsning i en krisetid?

Innleder: Mimmi Kvisvik, forbundsleder i FO

Kl. 11.00    Tariffoppgjør og likelønn.

Statistikk og konkrete sammenlikninger

Hvordan bygge enhet for å prioritere lavlønte og likelønn?

6-timersdagen / 30 timers uke en god løsning i en krisetid?

Innleder: Sara Bell, leder Fagforbund­et Bergen,

Kl. 11.25    Pausemat med kaffe / te / vann

Kl. 11.45    Tariffoppgjør og likelønn.

Statistikk og konkrete sammenlikninger

Hvordan bygge enhet for å prioritere lavlønte og likelønn?

6-timersdagen / 30 timers uke en god løsning i en krisetid?

Hvordan kan frontfagsmodellen bidra til likelønn?

Innleder: Jørn Eggum, forbundsleder i Fellesforbundet

Kl. 12.10    Plenumsdebatt: Tariffoppgjør og likelønn.

Kl. 13.10    Konferanselunsj i restaurant + San Siro 3

Kl. 14.10    Plenumsdebatt: Tariffoppgjør og likelønn.

Kl. 14.40    I en krisetid etter stortingsvalget 2021. Status i gjennomføring av fagbevegelsens krav.

Innleder: Silje Josten Kjosbakken, 2. nestleder Rødt

Kl. 15.05    I en krisetid etter stortingsvalget 2021. Status i gjennomføring av fagbevegelsens krav.

Innleder: Kirsti Bergstø, nestleder og stortingsrepresentant for Sosialistisk Venstreparti, leder av Arbeids- og sosialkomiteen

Kl. 15.30    Pausemat med kaffe / te / vann

Kl. 15.55    I en krisetid etter stortingsvalget 2021. Status i gjennomføring av fagbevegelsens krav.

Innleder: Per Olaf Lundteigen, stortings­representant for Senterpartiet, 1. nestleder av Arbeids- og sosialkomiteen.

Kl. 16.20    I en krisetid etter stortingsvalget 2021. Status i gjennomføring av fagbevegelsens krav.

Innleder: Hadia Tajik, Arbeids- og inkluderingsminister og nestleder Arbeiderpartiet

Kl. 16.45    Plenumsdebatt: I en krisetid etter stortingsvalget 2021.

Status i gjennomføring av fagbevegelsens krav.

Kl. 18.15    Avslutning

Kl. 20.30    Middagsbuffet i konferansesalen og sosialt samvær i «Foa­jéen» – sang og allsang til levende musikk. Avsluttes kl. 01.00

Søndag 30.januar

Kl. 09.00    Allsang i plenumssal

Kl. 09.05    Orientering fra redaksjonskomiteen

Gjennomgang av forslagene og redaksjonskomiteens arbeid og innstilling

Kl. 09.45    Kampen for og respekten for tariffavtaler.

Innledning og sofasamtale: 1) Tillitsvalgtes erfaringer knytta til hendelser fra ansatte organiseres til tariffavtale er underskrevet: Organisere – kreve – forhandle – plassoppsigelse – mekle – trakassering fra motpart – vurdere kampmidler i tillegg til streik – sympatiaksjoner – streikestøtte og solidaritet fra søsterorganisasjoner – media; 2) Tillitsvalgtes erfaringer knytta til mangel på etterlevelse av tariffavtaler og hvordan dette kan motvirkes.

Innleder: Børge Ånesen, leder av Fellesfor­bun­d­et avd. 250 Hotell, restaurant og reise­liv, i samtale med Torgeir Kalvenes, tidligere sekretær i Traftec-klubben, Rogaland; Rose Maiken Flatmo, tidligere organisasjons­arbeider i Fellesforbundet Stord; Astrid Kjelsnes, hovedtillitsvalgt SL Trond­heim kommune, Anniken van Mari­on, hovedtillitsvalgt Fagforbundet  Trondheim kommune; Erlend Malvik Andresen, tidligere tillitsvalgt og streikeleder for vekterne i Norsk Arbeidsmandsforbund i Trondheim.

Kl. 11.15    Pausemat med kaffe / te / vann

Kl. 11.35    Plenumsdebatt: Redaksjonskomiteens innstilling.

Kl. 12.20     Konferanselunsj i restaurant + San Siro 3

Kl. 13.20     Vedtak i plenum: Tema: Uttalelser fra konferansen

Kl. 14.05     Avslutning

Allsang: Internasjonalen

Arrangør:        LO i Trondheim

Folkets Hus

Postboks 846 Sentrum, 7409 TRONDHEIM

Tlf. 995 14 216 / Tlf. 73 – 80 73 14

e-post: post@loitrondheim.no

hjemmeside: http://www.loitrondheim.no

KONFERANSER / SEMINARER FØR TRONDHEIMSKON­FER­ANSEN 2022

EØS-AVTALEN: NØDVENDIG FOR NÆRINGSLIVET ELLER TIL HINDER FOR NÆRINGSUTVIKLING?

Fredag 28. januar 2022, kl. 10.00 – 15.00

Meld deg på årets høydepunkt: http://loit.samdahls.no/euseminar/  

I forkant av Trondheimskonferansen 2022 inviterer Faglig utvalg i Nei til EU i samarbeid med LO i Oslo, LO i Trondheim og omegn og Sør-Trøndelag Nei til EU til faglig formøte.

Scandic Lerkendal, Klæbuveien 127 v/ Lerkendal stadion, sal San Siro 3 i 2. etasje

Program.

10.00    Åpning ved Roy Pedersen, leder av Nei til EU

10.10     Er vi avhengige av EØS-avtalen for å få solgt varene våre. Roar Eilertsen fra De Facto legger fram sin rapport om norsk eksport utenfor EU.

11.00     Brexit og handelsavtalen mellom Norge og EU. Viser avtalene at Norge er avhengig av EØS-avtalen for å få solgt varene våre eller greier vi oss fint uten?

Innledere er ikke klare. Ingebjørg Harto fra NHO har sagt ja til å innlede på formøtet.

12.00     Lunsj

12.40    Strømpriser og ACER. Kan vi få kontroll med strømpriser, sikre norsk industri og elektrifisere landet innefor EUs energiunion/ACER

Innledere er ikke klare. Det blir innledere både for og imot ACER

1400    Korte innledninger på aktuelle politiske saker:

Litt avhengig av hva ei ny regjering leverer på.

15.00    Slutt

Formøtet er gratis, men på grunn av servering må vi ha påmelding. Det blir noe å bite i før oppstart, og ved møteslutt, samt en enkel lunsj samt kaffe og te.

Påmelding innen fredag 21. januar 2022 til  http://loit.samdahls.no/euseminar/    

For nærmere informasjon:

Heidi Larsen, tlf. 988 12 367

Arne Byrkjeflot, tlf. 911 02 807

Lill Sæther, tlf. 958 15 591

INTERNASJONALT FAGLIG SEMINAR.

Fredag 28. januar 2022.

Før Trondheimskonferansen 2022 arrangerer internasjonalt utvalg i LO i Trondheim og omegn seminar

Tid: Fredag 28. januar 2022, kl. 11.00 – 15.00

Sted: Scandic Lerkendal, Klæbuveien 127 v/ Lerkendal stadion, sal Godfoten i 3. etasje

Møteleder: Karim Essahli, leder av LO i Trondheim internasjonalt utvalg.

Tema 1: Norsk Folkehjelps internasjonale solidaritetsarbeid

En representant for NFH (Fagbevegelsens hjelpeorganisasjon) vil holde foredrag om Ulikhets Pandemien, grasrot organisering verden over, og solidaritetsarbeid.

Innleder er ikke bestemt enda.

Tema 2: Avvis den nye baseavtalen med USA

Det har i over 70 år vært opplest og vedtatt at NATO er selve løsningen på å verne Norges sikkerhet, uavhengighet og selvstendighet som nasjon. Solberg-regjeringens avtale med USA om fire baser i Norge (Sola, Rygge, Evenes, Ramsund) har andre mål enn de som er blitt presentert for det norske folk. Basene er slett ikke i norsk interesse. Før Stortinget kan vedta avtalen er det uomgjengelig nødvendig at vi får en åpen, fri og forutsetningsløs debatt om det er akseptabelt å la norsk militær politikk utformes i USA. Hva som egentlig er igjen av Norges selvstendighet og uavhengighet. Internasjonal solidaritet: hvordan kan fagbevegelsen mobilisere medlemmene for å være mer synlige og deltakende.

Innleder: Fredrik S. Heffermehl

Fredrik S. Heffermehl er utdannet ved Universitetet i Oslo og New York University og arbeidet først som dommer, advokat og hos Forbrukerombudet. Han har siden 1982 vært oversetter og forfatter, og hatt en rekke lederverv i norsk og internasjonal fredsbevegelse, også i Det internasjonale fredsbyrå.

Tema 3: Hvordan kan fagbevegelsen styrke solidaritetsarbeid internasjonalt

Innleder: Peder Martin Lysestøl, tidligere professor i sosialøkonomi

Peder Martin Lysestøl innleder om tema fagbevegelsen og internasjonal solidaritet. Han har nylig utgitt boken «Arbeiderklassen – visjoner om en annen verden», der et kapittel er viet til det internasjonale engasjementet. Han vil fokusere på hvordan vi i fagbevegelsen kan og bør styrke solidaritetsarbeid internasjonalt.

Det vil bli servert en matbit i pause.

Seminaret er gratis og åpent for alle interesserte!

Påmelding innen fredag 21. januar 2022 til post@loitrondheim.no

For nærmere informasjon:

Karim Essahli, leder av internasjonalt utvalg LO i Trondheim og omegn, tlf. 938 83 328

UNGDOMSKONFERANSE

Fredag 28. januar 2022.

Før Trondheimskonferansen 2022 inviterer ungdomsutvalget i LO i Trondheim og omegn til formøte

Fredag 28. januar 2022, kl. 11.00 – 15.00

Scandic Lerkendal, Klæbuveien 127 v/ Lerkendal stadion, sal Mesanin 2 i 3. etasje

Tema: Under utarbeidelse

Innledere: Under utarbeidelse

Ordstyrer: Alida Johanne Domaas.

Det vil bli servert en matbit i pause.

Påmelding innen fredag 21. januar 2022 til: alida.johanne.domaas@industrienergi.no

For nærmere informasjon:

Alida Johanne Domaas, leder ungdomsutvalget i LO i Trondheim og omegn, tlf. 958 16 381. 

For mer informasjon, kontakt leder av ungdomsutvalget i LO i Trondheim