Share Button

Vedtak fattet under Trondheimskonferansen

Forslag og innstillinger

Hei! Nedenunder er invitasjon til Trondheimskonferansen 2020. Vi ber dere merke dere at det vil bli arrangert tre konferanser / seminarer i forkant av Trondheimskonferansen, fredag formiddag 31. januar, se program og påmeldingsordninger nederst i denne invitasjonen.

Påmeldingsfrist: Fredag 10. januar 2020 til  

http://loit.samdahls.no/trondheimskonferansen/

Klikk dere inn på lenka over og legg inn opplysninger om deltakere.

Felles middag med kulturinnslag: Det inviteres til felles tre retters middag på konferansehotellet for de som ønsker det på lørdagskvelden, pris kr. 445,- pr. stk.

Husk å krysse av i en egen rubrikk på påmeldingsskjemaet om du ønsker å delta på middagen, før du trykker på «Meld på» rubrikken. Betaling for middag betales sammen med deltakeravgiften til samme bankkonto nr. 4200.09.59663.

NB: Maks. antall deltakere er 600 stk. Først til mølla prinsippet gjelder.

Deltakeravgift Trondheimskonferansen 2020:

Kr. 2.300,- pr. person betales til LO i Trondheim – bankkontonr. 4200.09.59663, P.b. 846 Sentrum, 7409 Trondheim.

Deltakeravgiften dekker bl.a. lunsjbuffét lørdag og søndag, forfriskende pausebuffét om formiddag og forfriskende pausebuffét om ettermiddag og kaffe/te og mineralvann.

Merk giroblankett m/navn på fagforening/klubb og navn på deltakere.

Påmelding er gyldig når vi har registrert innbetaling på bankkontonr. 4200.09.59663 – LO i Trondheim, P.b. 846 Sentrum, 7409 Trondheim.

Konferansested: Scandic Lerkendal, Klæbuveien 127 v/Lerkendal stadion

(se vedlagt kart).
Det er satt av 350 rom på Scandic Lerkendal og 50 rom på Scandic Solsiden.
Enkeltrom med nydelig frokost         kr. 870,- pr. natt
Dobbeltrom med nydelig frokost     kr. 435,- pr. person pr. natt

Egen bookingkode for individuell bestilling av hotellrom og oppgjør for hotellrom på Scandic Lerkendal og Scandic Solsiden.

Det er opprettet følgende bookingkode som brukes ved bestilling av hotellrom på http://www.scandichotels.no  Koden er BLOT310120, og da kommer både Scandic Lerkendal og Scandic Solsiden opp.

Koden er operativ på nett fra mandag 21.10.19 og frem til at alle avsatte rom er bestilt. Først til mølla prinsippet gjelder.

 

Kommunikasjon:

For de som kommer med tog til Trondheim sentralstasjon eller med hurtigbåt til Brattøra, går det metrobuss (nr. 2) og rutebuss (nr. 10 og 24) fra Sentralstasjonen fram til Lerkendal – se rutetider www.atb.no .

Flybuss (Værnes-Ekspressen) går t/r Værnes og stopper utenfor hotellet / Lerkendal stadion.

Det blir satt opp egen buss søndag 2. februar fra Scandic Solsiden med avgang kl. 08.15 for transport til Scandic Lerkendal. Bussen har en kort stopp i Prinsenkrysset på vei til Lerkendal.

Program for konferansen og seminarene med info om / påmeldings-lenker finnes også på vår hjemmeside http://www.loitrondheim.no .

Vær vennlig å videresende invitasjonen til fagforeninger / klubber.

 

Kameratslig hilsen

John-Peder Denstad                               Svein Åge Samuelsen
leder av LO i Trondheim                        1. nestleder / sekretær LO i Trondheim

Tlf. 995 14 216                                          Tlf. 917 41 820

 

«Åpen fagligpolitisk time»: Saker som ønskes tatt opp, må meldes inn senest mandag 13. januar 2020 til post@loitrondheim.no . Maks. lengde på innleggene er 5 min. Ved mange saker, kan tida avkortes. Ønsker om fagligpoli­tiske innlegg har hovedprioritet.

 

Stands: Behov for standsplass i vrimleområdet meldes tilbake innen mandag 13. januar 2020 til post@loitrondheim.no. Fag- og arbeiderbevegelsens organisasjoner og solidaritetsorganisasjoner prioriteres. Totalt antall plasser er 20 stk.

 

Alternativ mat: Deltakere som eventuelt har matallergier, om de er vegetarianere eller veganer, har cøliaki etc. bes om å melde tilbake til post@loitrondheim.no .

 

Hoveduttalelse fra konferansen: Forslag fra styret i LO i Trondheim til «Trondheimsresolusjonen 2020» vil bli utsendt til påmeldte deltakere 2 uker før konferansestart.

 

Program Trondheimskonferansen 2020

Fredag 31. januar

Kl. 15.30             Innsjekking / registrering Scandic Lerkendal, Klæbuveien 127

Kl. 17.15             Kulturinnslag v/ ………………………..

Kl. 17.35             Åpning / velkommen v/ John-Peder Denstad, leder LO i Trondheim

Kl. 17.55             Konstituering / praktiske opplysninger

Kl. 18.05             Innledninger:

Perspektiv på industriutvikling og eksportmuligheter.

Veien mot lavutslippssamfunnet og ENOVA som virkemiddel for å utvikle industrien i Norge til å realisere energi-, miljø- og klimavennlige løsninger.

Innleder: Nils Kristian Nakstad,administrerende direktør i ENOVA

Kl. 18.30             Får norske bedrifter solgt sine varer uten EØS? Hva er alternativet? 

Innleder:Dag Seierstad, rådsmedlem Nei til EU / EU/EØS-rådgiver for SVs stortingsgruppe

Kl. 18.55             Pausemat med kaffe / te / vann

Kl. 19.15             Spørsmål, kommentarer og debatt i plenum til innledningene

Kl. 20.15             Jakten på tillitsvalgte – internasjonale erfaringer.

Blacklisted workers og deres arbeid for å støtte opp om tillitsvalgte.

Innleder: Dave Smith, Blacklisted workers.

Kl. 20.40             Plenum: Spørsmål, kommentarer og debatt i plenum til innledningen

Kl. 21.15             Avslutning og sosialt samvær.

Lørdag 1. februar

Kl. 09.00             Allsang i plenumssal

Kl. 09.10             Orientering fra redaksjonskomiteen. Gjennomgang av forslagsfrister og redaksjonskomiteens arbeid

Kl. 09.30             ”Åpen fagligpolitisk time” – fokus på faglig solidaritets­arbeid og aktuelle lokale kamper – del 1

Kl. 10.00             Pausemat med kaffe / te / vann

Kl. 10.15             ”Åpen fagligpolitisk time” – fokus på faglig solidaritets­arbeid og aktuelle lokale kamper – del 2

Kl. 10.45             Tariffoppgjør og likelønnskampen.

Rapport om status i likelønnskampen.

Innleder: Mimmi Kvisvik, forbundsleder i FO

Kl. 11.05             Mål, organisering og planer fremover for å styrke Likelønnsaksjonen.

Innledere: Runa Hjertø og Mona Berger, Like­lønnsaksjonen i Trondheim.

Kl. 11.25             Pausemat med kaffe / te / vann

Kl. 11.45             Likelønnsproblematikken som del av et større kompleks som omfatter mer løsarbeid. Hvilke virkemidler og tiltak vil LO bruke mot dette?

Innleder: Julie Lødrup, 1. sekretær LO i Norge.

Kl. 12.05             Plenumsdebatt: Tariffoppgjør og likelønnskampen.

Kl. 13.05             Hederspris og konferanselunsj i restaurant + San Siro 3

Kl. 14.15             Progressiv industripolitikk for Norge. Hvordan skal landet bygges videre, og hvem skal gjøre det?

Hvordan ivareta en aktiv industriutvikling i møte med klimaendringene, hvor full sysselsetting og ordnede arbeidsforhold legges til grunn for omstillingen av produksjon, transport og forbruk.

Innleder: Jens Ulltveit-Moe, arbeidende styreformann i konsernet UMOE

Kl. 14.40             Industriaksjonens mål, strategier og kampsaker for å fremme en nasjonal offensiv industripolitikk.

Innleder: Ståle Knoff Johansen, talsperson for Industri­ak­sjonen / klubbleder Verk­stedklubben Kvær­ner Ver­dal, Fellesfor­bun­det.

Kl. 15.05             Hva legger alliansen Broen til framtiden i å omstille til det fornybare samfunnet?

                            Innleder: Ingunn Gjerstad, leder av LO i Oslo.

Kl. 15.25             Progressiv industripolitikk for Norge. Hvordan skal landet bygges videre, og hvem skal gjøre det?

Hva innebærer politisk lederskap for en aktiv statlig nærings- og forskningspolitikk i industrinasjonen Norge som strategisk retter våre finansielle krefter inn for å videreutvikle nasjonal industri og infrastruktur som bidrar til å motvirke miljø- og klimaendringene?

Innleder: Marie Sneve Martinussen, 1. nestleder Rødt.

Kl. 15.45             Pausemat med kaffe / te / vann

Kl. 16.05             Innleder: Torgeir Knag Fylkes­nes, nestleder Sosialistisk Venstreparti / medlem av Stortingets nærings­komité

Kl. 16.25             Innleder: Per Olaf Lundteigen, stortingsrepresentant for Senterpartiet (SP) / medlem av Arbeids- og sosialkomiteen

Kl. 16.45             Innleder: Terje Lien Aasland, medlem av sentralstyret i AP / andre nestleder Stortingets nærings­komité

Kl. 17.05             Debatt i plenum: Progressiv industripolitikk for Norge. Hvordan skal landet bygges videre, og hvem skal gjøre det?

Kl. 18.45             Avslutning

Kl. 20.30             Felles middag

Søndag 2. februar

Kl. 09.00             Allsang i plenumssal

Kl. 09.05             Orientering fra redaksjonskomiteen

Gjennomgang av forslagene og redaksjonskomiteens arbeid

Kl. 09.45             Oppskriften på å styrke arbeiderkollektiver og tillitsvalgtes posisjon.

Oppfølging av Tillitsvalgtåret med konkrete eksempler på tillitsvalgtes hverdag. Hvordan fremme organisasjonsbygging, aktive medlemmer og partssamarbeid? 

Innleder: Kjetil Larsen, sekretær Fellesforbundet, tariff­avdel­ingen.

I samtale med Espen Utne Landgraff, klubbleder Foodora, Jon Fosstved, klubbleder Scanlog og Johanna Astridsdatter Bøyum, tidligere klubbleder på Internasjonalen, om erfaring fra organisasjonsbygging / aktivisme og partssamarbeid.

Kl. 10.45             Pausemat med kaffe / te / vann

Kl. 11.05             Plenumsdebatt: Oppskriften på å styrke arbeiderkollektiver og tillitsvalgtes posisjon.

Kl. 12.05             Konferanselunsj i restaurant + San Siro 3

Kl. 13.05             Vedtak i plenum: Tema: Uttalelser fra konferansen

Kl. 14.05             Avslutning

Allsang: Internasjonalen

Arrangør:                 LO i Trondheim

                                   Folkets Hus

                                          Postboks 846 Sentrum, 7409 TRONDHEIM

                                          Tlf. 995 14 216 / Tlf. 73 – 80 73 14

e-post: post@loitrondheim.no

hjemmeside: http://www.loitrondheim.no

KONFERANSER / SEMINARER FØR TRONDHEIMSKON­FER­ANSEN 2020

26 år med EØS – hvor er handlingsrommet? 

SEMINAR FØR TRONDHEIMSKONFERANSEN 2020

Fredag 31. januar 2020 

26 år med EØS – hvor er handlingsrommet? 

 Fredag 31. januar 2020, kl. 10.00 – 15.00

Meld deg på årets høydepunkt: http://loit.samdahls.no/euseminar/  

I forkant av Trondheimskonferansen 2020 inviterer Faglig utvalg i Nei til EU i samarbeid m/LO i Oslo, LO i Trondheim og Sør-Trøndelag Nei til EU til faglig formøte.

Scandic Lerkendal, Klæbuveien 127 v/ Lerkendal stadion, sal San Siro 3 i 2. etasje

Program.

10.00   Åpning ved Thomas Haug, generalsekretær i Nei til EU

10.10   Er handlingsrommet i EØS-avtalen stort nok til å hindre sosial dumping ?  Nestleder i  Fellesforbundet Steinar Krogstad møter faglig leder i Nei til EU Boye Ullmann .

 

11.15 Er EU en del av løsningen eller en del av problemet for å løse klimakrisa? Er norsk vindkraft og nye kabler et nødvendig bidrag fra Norge? Heidi Nordby Lunde, leder i Europabevegelsen. Marius Holm leder i miljøstiftelsen Zero, Hogne Hongset tidligere spesialrådgiver i IndustriEnergi.

Tema fortsetter etter lunsj som blir fra 12.15 til 12.45

13.30 – Brexit – Er Brexit en ulykke for britisk arbeiderklasse? Og for britisk økonomi og arbeidsplasser? Halvor Fjermeros journalist og forfatter.

14.30   Debatt

Enkel dagpakke med wrap / baguette og en pausemat

Formøtet er gratis, men på grunn av servering må vi ha påmelding.

 Påmelding innen fredag 24. januar 2020 til http://loit.samdahls.no/euseminar/    

For nærmere informasjon:

Boye Ullmann, tlf. 913 63 024 Arne Byrkjeflot, tlf. 911 02 807

Lill Sæther, tlf. 958 15 591 Heidi Larsen, tlf. 988 12 367

INTERNASJONALT FAGLIG SEMINAR

Før Trondheimskonferansen 2020 arrangerer internasjonalt utvalg i LO i Trondheim seminar

Hvor har det blitt av folkeretten?

LO i Trondheims internasjonalt Utvalg arrangerer gratis seminar om internasjonale konflikter og rollen til fagbevegelsen.

Tema 1: Palestina – dagens akutte situasjon og hva skal vi som fagbevegelse gjøre?

Tema 2: Verdenskonflikter i lys av folkeretten. Hva skjer? Hva gjør vi som fagbevegelse?

Om foredragsholdere

Peder Martin Lysestøl, tidligere professor i sosialøkonomi, forfatter, og Palestina aktivist. Han har skrevet og forelest om Palestina spørsmålet i en årrekke.

Innleder:

Arne Overrein har undervist ved Universitetet i Tromsø. Hans spesialområdet er politisk filosofi og politisk historie. Har bla a publisert boka «Kampen om folkeretten. Krig, makt og rett i verdenssamfunnet» samt en rekke artikler om internasjonal politikk.

Velkommen.

Sted og tid: Scandic Lerkendal, Klæbuveien 127 v/ Lerkendal stadion, sal Godfoten i 3. etasje

 Påmelding innen fredag 24. januar 2020 til post@loitrondheim.no

For nærmere informasjon, kontakt Karim Essahli, leder av internasjonalt utvalg LO i Trondheim, tlf. 938 83 328

UNGDOMSKONFERANSE

Før Trondheimskonferansen 2020 inviterer ungdomsutvalget i LO i Trondheim til formøte

Fredag 31. januar 2020, kl. 11.00 – 13.30

Scandic Lerkendal, Klæbuveien 127 v/ Lerkendal stadion, sal Mesanin 2 i 3. etasje

Tema: «En grønn tråd for allianse mellom MDG og fagbevegelsen»

Innledere: Une Bastholm, nasjonal talsperson og stortingsrepresentant, Miljøpartiet de Grønne.
Ordstyrer: Geir Skavern.
Enkel dagpakke med wrap / baguette og en pausemat.

Påmelding innen fredag 24. januar 2020 til: vegardtillerflaten@hotmail.com

For mer informasjon, kontakt leder av ungdomsutvalget i LO i Trondheim, Vegard Tillerflaten, tlf. 930 95 567.