Share Button

Trondheimskonferansen tar avstand fra sanksjoner og trusler mot Venezuela