Share Button

Vedtak fattet under Trondheimskonferansen 2019

Trondheimsresolusjonen 2019 – Felles kamp for arbeid og faglige rettigheter 25. – 27. januar 2019 (2)

Trondheimsresolusjonen 2019 på nynorsk – Felles kamp for arbeid og faglege rettar 25. – 27. januar 2019

Utenriksministeren må ta ansvar!

Trondheimskonferansen tar avstand fra sanksjoner og trusler mot Venezuela

Trondheimskonferansen fordømmer norske rederiers Vest-Sahara operasjoner

Trondheimskonferansen 2019 støtter de streikende i Roadworks Traftec klubben sin kamp for tariffavtale!

Tilslutning til Folkeaksjonen mot flyktningkrisen

Stopp militær aggresjon og opprustning!

Stopp fagforeningsknusingen i Bilfinger Industrier

Solidaritet med svenske havnearbeidere

Klimakrisen krever effektive og rettferdige tiltak

International Holocaust Remmenbrance Alliance (IHRA) knebler ytringsfrihet

Full støtte til hudpleierne ved Waxing Palace i sin kamp for tariffavtale

Boikott Eurovisjon Song Contest 2019 i Israel!

 

Powerpoint og innledninger

Knut Kjelstadli Innledning om arbeiderkollektivet Knut Kjelstadli Trondheimkonferansen 2019

8-timersdagen 100 år – 6-timersdagen når?  Magnhild Folkvord manus

Magnhild Folkvord Power Point

Innledninger fra formøte om EU og EØS

 

TRONDHEIMSKONFERANSEN

FELLES KAMP FOR ARBEID OG FAGLIGE RETTIGHETER

i Trondheim 25. – 27. januar 2019

Scandic Lerkendal, Klæbuveien 127 ved Lerkendal stadion

Hei! Nedenunder følger invitasjon til Trondheimskonferansen 2019. Vi ber dere også merke dere at det vil bli arrangert tre konferanser / seminarer i forkant av Trondheimskonferansen, fredag formiddag 25. januar, se program og påmeldingsordninger vedlagt og nederst i denne invitasjonen.

Påmeldingsfrist: Fredag 4. januar 2019 til  

http://loit.samdahls.no/trondheimskonferansen/

Klikk dere inn på lenka over og legg inn opplysninger om deltakere.

NB: Maks. antall deltakere er 600 stk. Først til mølla prinsippet gjelder.

Deltakeravgift Trondheimskonferansen 2019:

Kr. 2.300,- pr. person betales til LO i Trondheim – bankkontonr. 4200.09.59663, P.b. 846 Sentrum, 7409 Trondheim.

Merk giroblankett m/navn på fagforening/klubb og navn på deltakere.

Påmelding er gyldig når vi har registrert innbetaling på bankkontonr. 4200.09.59663 – LO i Trondheim, P.b. 846 Sentrum, 7409 Trondheim.

Deltakeravgiften dekker bl.a. lunsjbuffét lørdag og søndag, forfriskende pausebuffét om formiddag og forfriskende pausebuffét om ettermiddag og kaffe/te og mineralvann.

Konferansested: Scandic Lerkendal, Klæbuveien 127 v/ Lerkendal stadion (se vedlagt kart).
Det er satt av 350 rom på Scandic Lerkendal og 50 rom på Scandic Solsiden.
Enkeltrom med nydelig frokost          kr. 864,- pr. natt
Dobbeltrom med nydelig frokost        kr. 432,- pr. person pr. natt

Egen bookingkode for individuell bestilling av hotellrom og oppgjør for hotellrom på Scandic Lerkendal. Det er opprettet følgende bookingkode som dere kan bruke ved bestilling av hotellrom på www.scandichotels.no http://www.scandichotels.no. Koden er BLOT250119, og da kommer både Scandic Lerkendal og Scandic Solsiden opp.

Koden er operativ på nett fra tirsdag 23.10.18 og frem til at alle avsatte rom er bestilt. Først til mølla prinsippet gjelder.

Kommunikasjon:

For de som kommer med tog til Trondheim sentralstasjon eller med hurtigbåt til Brattøra, går det rutebuss (nr. 55 og nr. 60) fra Sentralstasjonen fram til holdeplass Lerkendal stadion – se rutetider www.atb.no .

Flybuss går t/r Værnes og stopper utenfor hotellet (Værnesekspressen).

Det blir satt opp egen buss søndag 27. januar fra Scandic Solsiden med avgang kl. 08.15 for transport til Scandic Lerkendal. Bussen har en kort stopp i Prinsenkrysset på vei til Lerkendal.

Program for konferansen og seminarene med info om / påmeldings-lenker finnes også på vår hjemmeside http://www.loitrondheim.no .

Vær vennlig å videresende invitasjonen til fagforeninger / klubber.

Kameratslig hilsen

John-Peder Denstad                             Svein Åge Samuelsen
leder av LO i Trondheim                        1. nestleder / sekretær LO i Trondheim

Tlf. 995 14 216                                      Tlf. 917 41 820

«Åpen fagligpolitisk time»: Saker som ønskes tatt opp, må meldes inn senest mandag 7. januar 2019 til post@loitrondheim.no . Maks. lengde på innleggene er 5 min. Ved mange saker, kan tida avkortes. Ønsker om fagligpoli­tiske innlegg har hovedprioritet.

Stands: Behov for standsplass i vrimleområdet meldes tilbake innen mandag 7. januar 2019 til post@loitrondheim.no. Fag- og arbeiderbevegelsens organisasjoner og solidaritetsorganisasjoner prioriteres. Totalt antall plasser er 20 stk.

Alternativ mat: Deltakere som eventuelt har matallergier, om de er vegetarianere eller veganer, har cøliaki etc. bes om å melde tilbake til post@loitrondheim.no .

Hoveduttalelse fra konferansen: Forslag fra styret i LO i Trondheim til «Trondheimsresolusjonen 2019» vil bli utsendt til påmeldte deltakere 2 uker før konferansestart.

Program (se vedlegg for detaljer)  

Invitasjon med program utsendt 22.10.18 – Trondheimskonferansen 2019

Fredag 25. januar

Kl. 15.30       Innsjekking / registrering Scandic Lerkendal, Klæbuveien 127

Kl. 17.15       Kulturinnslag v/ Sosialistisk kor i Trondheim

Kl. 17.35       Åpning / velkommen v/ John-Peder Denstad, leder LO i Trondheim

Kl. 17.55       Konstituering / praktiske opplysninger

Kl. 18.05       Innledninger:

Kollektivets framtid. Arbeiderkollektivet som fellesskap og metode for en sterk fagbevegelse.

Innleder: Knut Kjeldstadli, professor i historie ved Universitetet i Oslo

Kollektivets framtid. Et spørsmål om liv og død? Arbeiderkollektivet sett i forhold til mørke sider ved dagens arbeidsliv.

Innleder: Torgny Hasås, forfatter og journalist i FriFagbevegelse.no

Kl. 18.55       Pausemat med kaffe / te

Kl. 19.15       Positive erfaringer av arbeiderkollektivets betydning. Erfaringer fra Lokførerstreiken i 2016 og hva vi kan lære av erfaringene fra streiken.

Innleder: Janne Lisesdatter Håkonsen, leder av student- og studieutvalget Lokomotivpersonalets Forening Oslo.

Positive erfaringer av arbeiderkollektivets betydning. Erfaringer fra Handel og Kontor sitt krav i 2017 / 2018 overfor Elkjøp om å inngå tariffavtale på kjedens butikk på Vinterbro i Akershus.

Innleder: John Thomas Suhr, leder av Oslo/Akershus HK

Positive erfaringer av arbeiderkollektivets betydning. Erfaringer fra kampen mot ledelsen i heisbedriften Kone AS i 2017 og kampen for tariffavtale i heisbedriften Orona Norway AS i 2018

Innleder: Markus Hansen, leder av Heismontørenes Fagforening

Kl. 20.15       Plenum: Spørsmål, kommentarer og debatt i plenum til innledningene

Kl. 21.15       Avslutning og sosialt samvær.

Lørdag 26. januar

Kl. 09.00       Allsang i plenumssal

Kl. 09.10       Orientering fra redaksjonskomiteen. Gjennomgang av forslagsfrister og redaksjonskomiteens arbeid

Kl. 09.40       ”Åpen fagligpolitisk time” – fokus på faglig solidaritets­arbeid og aktuelle lokale kamper – del 1

Kl. 10.25       Pausemat med kaffe / te / vann

Kl. 10.45       ”Åpen fagligpolitisk time” – fokus på faglig solidaritets­arbeid og aktuelle lokale kamper – del 2

Kl. 11.05       Innledninger: Fagbevegelsen og rød-grønne stortingspartier i en tid med nyliberal omlegging til en mer brutal kapitalisme.

Innleder: Kjersti Stenseng, partisekretær Arbeiderpartiet (AP)
Innleder: Per Olaf Lundteigen, stortingsrepresentant for Senterpartiet (SP) – Arbeids- og sosialkomiteen

Kl. 11.45       Pausemat med kaffe / te / vann

Kl. 12.00       Innledninger: Fagbevegelsen og rød-grønne stortingspartier i en tid med nyliberal omlegging til en mer brutal kapitalisme.

Innleder: Kirsti Bergstø, nestleder Sosialistisk Venstreparti (SV)

Innleder: Bjørnar Moxnes, leder av og stortingsrepresen­tant for Rødt – finanskomiteen

Kl. 12.40       Konferanselunsj i restaurant + San Siro 3

Kl. 13.40       Debatt i plenum: Tema: Fagbevegelsen og rød-grønne stortingspartier i en tid med nyliberal omlegging til en mer brutal kapitalisme.

Kl. 15.30       Pausemat med kaffe / te / vann

Kl. 15.30       FRIST FOR Å LEVERE FORSLAG TIL REDAK­SJONSKOMITEEN. NB: Forslag må oversendes m/navn og deltakernr. elektron­isk til post@loitrondheim.no

Kl. 15.50       Innledninger: Tillitsvalgtåret. Fokus på de tillitsvalgte og deres rolle og situasjon på arbeidsplassene.

Innleder: Terje Olav Olsson, LO-sekretær, LO i Norge

Innleder: Barbro Tverfjell Auestad, Arbeidsut­valget Industri Energi, Områdeansvarlig Alu­mi­nium / tidligere hoved­tillitsvalgt på Hydro Sunndal for Sunndal Kjemiske Forening

Innleder: Runa Hjertø, hovedtillitsvalgt i Trondheim kommune (FO), medlem av arbeidsutvalget i LO i Trondheim

Kl. 17.00       Debatt i plenum: Tema: Tillitsvalgtåret. Fokus på de tillitsvalgte og deres rolle og situasjon på arbeidsplassene.

Kl. 18.10       Avslutning

Kl. 20.30       Sosialt samvær i San Siro 3 – sang og allsang til levende musikk. Eilert Ottem (sang og gitar). Fra kl. 20.30. Avsluttes kl. 01.00

Søndag 27. januar

Kl. 09.00       Allsang i plenumssal

Kl. 09.05       Orientering fra redaksjonskomiteen

Gjennomgang av forslagene og redaksjonskomiteens arbeid

Kl. 10.05       Innledning: 2018 / 2019: 8-timersdagen 100 år – 6-timersdagen når?

Innleder: Magnhild Folkvord, Aksjonskomiteen for sekstimersdagen

Kl. 10.35       Pausemat med kaffe / te / vann

Kl. 10.45       FRIST FOR Å OPPRETTHOLDE FORSLAG SOM ER AVVIST AV REDAKSJONSKOMITEEN. NB: Forslag må oversendes til post@loitrondheim.no

Kl. 11.05       Debatt i plenum: Tema: 2018 / 2019: Åttetimersdagen 100 år – sekstimersdagen når? 

Kl. 12.05       Konferanselunsj i restaurant + San Siro 3

Kl. 13.05       Vedtak i plenum: Tema: Uttalelser fra konferansen

Kl. 14.05       Avslutning

Allsang: Internasjonalen

Arrangør:          LO i Trondheim

                           Folkets Hus

                              Postboks 846 Sentrum, 7409 TRONDHEIM

                              Tlf. 995 14 216 / Tlf. 73 – 80 73 14

e-post: post@loitrondheim.no

hjemmeside: http://www.loitrondheim.no

KONFERANSER / SEMINARER FØR TRONDHEIMSKON­FER­ANSEN 2019

FORMØTE TRONDHEIMSKONFERANSEN

Fredag 25. januar 2019.

EU møter Brexit, EØS møter arbeidslivet

I forkant av Trondheimskonferansen 2019 inviterer Faglig utvalg i Nei til EU i samarbeid m/LO i Oslo, LO i Trondheim og Sør-Trøndelag Nei til EU til faglig formøte.

Fredag 25. januar 2019, kl. 10.00 – 15.00

Scandic Lerkendal, Klæbuveien 127 v/ Lerkendal stadion

Program.

Åpning ved Kathrine Kleveland

Situasjonsrapport om Jernbanepakke 4 v/ Rolf Ringdal Norsk Lokomotivmannsforbund

ELA / Europas sosiale union. Innledere Idar Helle og Roar Eilertsen fra De – Facto

Hjelmengutvalgets innstilling. Innleder Svend Morten Voldsrud, AU – medlem i Fagforbundet

Brexit – hva skjer – ut i fra fagbevegelsens syn? RMT- The union for transport workers v/Andy Littlechild

Tariffnemndas allmenngjøringsvedtak – Hva betyr dette for industrien og Industrioverenskomstens bestemmelse om Reise, Kost, Losji + 20% i utetillegg. V/ Roar Abrahamsen, leder i avd 5 i Fellesforbundet (Bergen omland)

Formøtet er gratis, men på grunn av servering må vi ha påmelding. Det blir noe å bite i før oppstart, og ved møteslutt, samt en enkel lunsj samt kaffe og te.

Påmelding innen fredag 18. januar 2019 til  http://loit.samdahls.no/euseminar/    

For nærmere informasjon:

Heidi Larsen, tlf. 988 12 367

Arne Byrkjeflot, tlf. 911 02 807

Lill Sæther, tlf. 958 15 591

INTERNASJONALT FAGLIG SEMINAR.

Fredag 25. januar 2019.

I forkant av Trondheimskonferansen 2019 arrangerer internasjonalt utvalg i LO i Trondheim seminar

Tid: Fredag 25. januar 2019, kl. 11.00 – 15.00.

Sted: Scandic Lerkendal, Klæbuveien 127 v/ Lerkendal stadion

Tema 1: Hva gjør fagbevegelsen når Palestinasaken står i stampe politisk?

Innledere: Karim Essahli, leder av internasjonalt utvalg LO i Trondheim.  

Tema 2: Kvinnefaglig prosjekt i Palestina.

Palestinakomiteens Faglige Utvalg gjennomførte i mars 2018 et vellykka kvinnefaglig prosjekt i Palestina. Det er planer om å fortsette dette prosjektet med en ny lignende reise på vårparten i 2019. Det vil bli redegjort for det kvinnefaglige prosjektet, og fagbevegelsen i Norge vil bli mobilisert til å støtte og engasjere seg i prosjektet.
Innledere: Representant for Palestinakomiteens Faglige Utvalg  

Pausebuffet v/start og slutt av konferansen. Baguette / wrap underveis i konferansen.

Seminaret er gratis og åpent for alle interesserte!

Påmelding innen fredag 18. januar 2019 til post@loitrondheim.no

For nærmere informasjon, kontakt Karim Essahli, leder av internasjonalt utvalg LO i Trondheim, tlf. 938 83 328

UNGDOMSKONFERANSE

Fredag 25. januar 2019.

I forkant av Trondheimskonferansen 2019 inviterer ungdomsutvalget i LO i Trondheim til konferanse

Fredag 25. januar 2019, kl. 12.00 – 15.00

Scandic Lerkendal, Klæbuveien 127 v/ Lerkendal stadion

Tema: Ung leder i fagbevegelsen

Innledere:

– Christina Beck Jørgensen, tidligere leder av Fagforbundet Ung

– Eirik J. Jørgensen, leder av Fagforbundet Tromsø Kommune

Pausebuffet v/start og slutt av konferansen. Baguette / wrap underveis i konferansen.

Påmelding innen fredag 18. januar 2019 til: vegardtillerflaten@hotmail.com

For mer informasjon, kontakt leder av ungdomsutvalget i LO i Trondheim, Vegard Tillerflaten, tlf. 930 95 567.