Share Button

rettferdige og solidariske pensjonsordninger

Innledning av Eystein Garberg og Svein Åge Samuelsen :rettferdige os solidariske pensjonsordninger.