Share Button

Trondheimsresolusjonen 2018 vedtatt på Trondheimskonferansen 2018

Andre uttalelser:

#Ikketilforhandling

100 år siden slutten på første verdenskrig

Boikott Israel, støtt BDS-kampanjen!

Kabelprosjekter og KU

Mer human politikk overfor barn på flukt

Nei til myndighetsoverføring til EUs Energibyrå ACER

Nei til velferdstjenester på anbud

Opphev regjeringas restriktive tiltak overfor Venezuela

Støttefråsegn til IG Metall

Innledninger holdt under Trondheimskonferansen 2018: 

 Gudrun Høverstad Solidariske prinsipper i offentlig pensjon

Innledning av Eystein Garberg og Svein Åge Samuelsen rettferdige og solidariske pensjonsordninger 

Stein Stugu om å bygge makt nedenfra

JoachimEspe-revidert

Sara Bell – hvordan slå tilbake kapitalens offensiv

Hogne Hongset nasjonal kraftstrategi

Anne Berit Aker Hansen Industripolitikk

Are Tomasgards innledning

 

ErikLindebergs innledning

ErlingSolvangs innledning.

Innledninger holdt under formøtene

Terje Samuelsens innledning: Nyvegpakke02

Roar Eilertsens innledning: EUs energiunion

 

TRONDHEIMSKONFERANSEN

FELLES KAMP FOR ARBEID OG FAGLIGE RETTIGHETER

i Trondheim 26. – 28. januar 2018

Scandic Lerkendal, Klæbuveien 127 ved Lerkendal stadion

Invitasjon med program utsendt 01.11.17 – Trondheimskonferansen 2018

Kart – Trondheim med Scandic Lerkendal

Hei! Nedenunder følger invitasjon til Trondheimskonferansen 2018. Vi ber dere også merke dere at det vil bli arrangert tre konferanser / seminarer i forkant av Trondheimskonferansen, fredag formiddag 26. januar, se program og påmeldingsordninger vedlagt og nederst i denne invitasjonen.

 

Påmeldingsfrist: Fredag 5. januar 2018 til 

http://loit.samdahls.no/trondheimskonferansen/   

Klikk dere inn på lenka over og legg inn opplysninger om deltakere.

NB: Maks. antall deltakere er 600 stk.

Deltakeravgift Trondheimskonferansen 2018:

Kr. 2.250,- pr. person betales til LO i Trondheim – bankkontonr. 4200.09.59663, P.b. 846 Sentrum, 7409 Trondheim.

Merk giroblankett m/navn på fagforening/klubb og navn på deltakere.

Påmelding er gyldig når vi har registrert innbetaling på bankkontonr. 4200.09.59663 – LO i Trondheim, P.b. 846 Sentrum, 7409 Trondheim.

Deltakeravgiften dekker bl.a. lunsjbuffét lørdag og søndag, forfriskende pausebuffét om formiddag og forfriskende pausebuffét om ettermiddag og kaffe/te og mineralvann.

Konferansested: Scandic Lerkendal, Klæbuveien 127 v/ Lerkendal stadion (se vedlagt kart).
Enkeltrom med nydelig frokost            kr. 850,- pr. natt
Dobbeltrom med nydelig frokost         kr. 850,- pr. natt

Individuell bestilling av hotellrom og oppgjør for hotellrom Scandic Lerkendal med egen bookingkode. Det er opprettet følgende ARB kode for bestilling av rom på deres nettsider www.scandichotels.no: BLOI250118  NB: Husk at de fire første er bokstaver og de seks siste er tall.

Koden er operativ på nett fra onsdag 01.11.2017 til og med søndag 07.01.2018.

Kommunikasjon: For de som kommer med tog til Trondheim sentralstasjon eller med hurtigbåt til Brattøra, går det rutebuss (nr. 55 og nr. 60) fra Sentralstasjonen fram til holdeplass Lerkendal stadion – se rutetider www.atb.no . Flybuss går t/r Værnes helt fram til hotellet.

Program for konferansen og seminarene med info om / påmeldings-lenker finnes også på vår hjemmeside http://www.loitrondheim.no .

Vær vennlig å videresende invitasjonen til fagforeninger / klubber.

 

Kameratslig hilsen

John-Peder Denstad                                 Svein Åge Samuelsen
leder av LO i Trondheim                            1. nestleder / sekretær LO i Trondheim

Tlf. 995 14 216                                            Tlf. 917 41 820

”Åpen fagligpolitisk time”:

Saker som ønskes tatt opp, må meldes inn senest mandag 8. januar 2018 til post@loitrondheim.no . Maks. lengde på innleggene er 5 min. Ved mange saker, kan tida avkortes. Ønsker om fagligpoli­tiske innlegg har hovedprioritet.

Stands: Behov for standsplass i vrimleområdet meldes tilbake innen mandag 8. januar 2018 til post@loitrondheim.no. Maks antall plasser er 18 stk. Fag- og arbeiderbevegelsens organisasjoner og solidaritetsorganisasjoner prioriteres.

Alternativ mat: Deltakere som eventuelt har matallergier, om de er vegetarianere eller veganer, har cøliaki etc. bes om å melde tilbake til post@loitrondheim.no .

Program Trondheimskonferansen 2018

(se vedlegg for detaljer)

Fredag 26. januar

Kl. 15.30        Innsjekking / registrering

Kl. 17.30        Kulturinnslag v/ ………………….

Kl. 17.55        Åpning / velkommen v/ John-Peder Denstad, leder LO i Trondheim

Kl. 18.10        Konstituering

Kl. 18.20        Innledninger

TEMA: HVORDAN HINDRE AT FRAMTIDAS ARBEIDSLIV GJENSKAPER FORTIDAS ARBEIDSLIV – 1860 = 2018?

Innledere:

Stein Stugu, rådgiver i De Facto, kunnskapssenter for fagorganiserte

Joachim Espe, leder av Felles­forbundet avd. 605 Rørleggernes Fagforening

Sara Bell, leder av Fagforbundet Bergen avd. 056

 

Lørdag 27. januar

Kl. 09.00        Allsang i plenumssal

Kl. 09.20        ”Åpen fagligpolitisk time” – fokus på faglig solidaritets­arbeid og aktuelle lokale kamper.

 

Kl. 10.40        Innledninger

TEMA: HVORDAN IVARETA EN NASJONAL LANGSIKTIG STRATEGI OM AT NORSK KRAFT SKAL VIDEREFOREDLES I INDUSTRIPRODUKSJON I VÅRE LOKALSAMFUNN?

Innledere:

Hogne Hongset, tidligere informasjonssjef i Statoil og spesialrådgiver i Industri Energi.

Erling Solvang, Naturvernforbundet i Nordland/ Naturvernforbundets Vassdragsvernråd

 

Kl. 11.20        Innledninger

TEMA: HVORDAN FØRE EN PROGRESSIV NASJONAL INDUSTRIPOLITIKK SOM SIKRER FULL SYSSELSETTING, MILJØ, KOMPETANSE OG ORDNEDE ARBEIDSFORHOLD I BEDRIFTENE?

Innledere:

Erik Lindeberg, tidligere sjefs­­forsker ved Avdeling for seismikk og reservoartekno­logi SINTEF Petroleums­forskning

Anne Berit Aker Hansen, 1. nestleder Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund

Jørn-Henning Eggum, forbundsleder i Fellesforbundet

Kl. 15.50        Innledning

TEMA: EN NY KURS FOR FRAMTIDA.

Strategi for å mobilisere fagorganisasjonen til innsats for å utvikle og styrke venstresidas politiske makt – hva må gjøres etter LO-kongressen 2017 og Stortingsvalget 2017?

Innleder:

Are Tomasgard, LO-sekretær, LO i Norge

Søndag 28. januar

Kl. 09.00        Allsang i plenumssal

Kl. 09.15        Innledninger

TEMA: ETTER LO-KONGRESSEN 2017 – HVORDAN SIKRE RETTFERDIGE OG SOLIDARISKE PENSJONSORDNINGER – TARIFFOPPGJØRET 2018?

Innledere:

Svein Åge Samuelsen, leder av Rettferdig pensjon – gjen­reis AFP / 1. nestleder / sekretær LO i Trondheim

Gudrun Høverstad, Forsvar offentlig pensjon / 2. vara for­bundsstyret NTL

Svein Olav Aarlott, forhand­lingsleder Fagforbundet Trondheim

Kl. 13.45        Avslutning med Internasjonalen

Arrangør:           LO i Trondheim

                            Folkets Hus

                            Postboks 846 Sentrum, 7409 TRONDHEIM

Tlf. 995 14 216 / Tlf. 73 – 80 73 14

e-post: post@loitrondheim.no

hjemmeside: http://www.loitrondheim.no

 

KONFERANSER / SEMINARER FØR TRONDHEIMSKON­FER­ANSEN 2018

 

FORMØTE TRONDHEIMSKONFERANSEN

Fredag 26. januar 2018.

EU møter Brexit, EØS møter arbeidslivet

Arr: LO i Trondheim, LO i Oslo, Faglig utvalg Nei til EU og Sør-Trøndelag Nei til EU.

I forkant av Trondheimskonferansen 2018 inviterer Faglig utvalg i Nei til EU i samarbeid med LO i Oslo, LO i Trondheim og Sør-Trøndelag Nei til EU til faglig formøte.

Fredag 26. januar 2018, kl. 10.00 – 15.00

Scandic Lerkendal, Klæbuveien 127 v/ Lerkendal stadion

Program.

Kl. 10.15        Einar Haakaas – Svartmaling – kriminelle bygger Norge

Kl. 11.15        Kate Hoey – Brexit etter halvannet år. Spørsmål.

Kl. 12.15        Lunsj.

Kl. 13.00        Overlever norsk transportnæring EUs nye mobilitetspakke? nestleder Terje Samuelsen

Kl. 13.25        EUs energiunion og norsk tilknytning til ACER.  Rykende fersk DeFacto – rapport. innleder Roar Eilertsen. 

Kl. 13.50        Verftssaken og revisjon av utstasjoneringsdirektivet? Er reise, kost og losji berget? Line Eldring rådgiver i Fellesforbundet

Kl. 14.15        Debatt

Kl. 15.00        Slutt

Kate Hoey, sentral i Grasrotaksjonen for Brexit, gjenvalgt til parlamentet for Labour i juni 2017, tidligere juniorminister for sport.

Einar Haakaas, journalist i Aftenposten, har gitt ut boka Svartmaling – kriminelle bygger Norge.

Terje Samuelsen nestleder i Norsk Transportarbeiderforbund.

Roar Eilertsen , daglig leder DeFacto

Line Eldring er rådgiver i Fellesforbundet.

Møtet er gratis og åpent for alle interesserte.

Påmelding innen fredag 19. januar 2018 til http://loit.samdahls.no/euseminar/    

For nærmere informasjon:

Heidi Larsen, tlf. 988 12 367

Arne Byrkjeflot, tlf. 911 02 807

 

 

INTERNASJONALT FAGLIG SEMINAR.

Fredag 26. januar 2018.

Arr: LO i Trondheims internasjonale utvalg

I forkant av Trondheimskonferansen 2018 arrangerer internasjonalt utvalg i LO i Trondheim seminar

Tid: Fredag 26. januar 2018, kl. 11.00 – 15.00.

Sted: Scandic Lerkendal, Klæbuveien 127 v/ Lerkendal stadion

 Tema 1: Syria-krigen og arbeidersolidaritet, hva gjør vi?

Innledere: Karim Essahli, leder av internasjonalt utvalg LO i Trondheim og Ingjald Gaare, leder av politisk utvalg i LO i Trondheim.

Tema 2: Venezuela under press fra nasjonalt og internasjonalt hold.

Hva mener venezuelansk fagbevegelse? Status for situasjon for fagbevegelsen og befolkningen i Venezuela for øvrig.
Innleder: Leder for delegasjon fra Venezuelas fagbevegelse Central Bolivariana Socialista de Trabajadores (CBST) – (forespørres)

Samarbeid mellom CBST og LO i Oslo og LO i Trondheim. Inntrykk fra en faglig reise til Venezuela 2. – 10 oktober 2017.

Innledere: Anne-Kristin Araya, Øystein Ekevik, internasjonalt utvalg LO i Oslo og John-Peder Denstad, leder av LO i Trondheim.

Tema 3: LO i Trondheims samarbeid med Palestinian General Federation of Trade Unions (PGFTU) og videreføring av samarbeidet i lys av dagens situasjonen for palestinere og palestinske arbeidere.

Innledere: Representant for Norsk Folkehjelp (forespørres)

Lunsj-servering i pause.

Seminaret er gratis og åpent for alle interesserte!

Påmelding innen fredag 19. januar 2018 til post@loitrondheim.no

For nærmere informasjon, kontakt Karim Essahli, leder av internasjonalt utvalg LO i Trondheim, tlf. 938 83 328

 UNGDOMSKONFERANSE

Fredag 26. januar 2018.

Arr: Ungdomsutvalget i LO i Trondheim.

I forkant av Trondheimskonferansen 2018 inviterer ungdomsutvalget i LO i Trondheim til konferanse

LO Ungdom i Trondheim inviterer til ungdomsformøte tilTrondheimskonferansen 2018. I år kommer Magnus Marsdal fra Manifest Tankesmie for å snakke om midlertidighet i arbeidslivet. Marsdal har tidligere skrevet bøker om Marcus Thrane, offentlig pensjon, Fremskrittspartiet og den norske skolen. 

Ungdomsformøtet avholdes 26. Januar, fra 12.00 til 14.00.

Det blir lett servering. Møtet er åpent for alle.

Fredag 26. januar 2018, kl. 12.00 – 14.00

Scandic Lerkendal, Klæbuveien 127 v/ Lerkendal stadion

Tema og innledere: Mer info kommer.

Lunsj-servering i pause.

For mer informasjon, kontakt leder av ungdomsutvalget i LO i Trondheim, Thomas Bakken, tlf. 936 94 159.

Påmelding innen fredag 19. januar 2018 til thomas.bakken@live.no