Share Button

Trondheimskonferansen krever en nasjonal handlingsplan mot fattigdom