Share Button

Sykehus er ikke butikk - fjern helseforetaksmodellen!