Share Button

TRONDHEIMKONFERANSEN 

SAMLING FOR FELLES KAMP FOR ARBEID OG FAGLIGE RETTIGHETER

i Trondheim 31. januar – 2. februar 2014

 NOVA Hotell Kurs og Konferanse – Folkets Hus

 Program 

Fredag 31. januar 

Kl. 15.30 Innsjekking / registrering 

Kl. 17.30 Åpning / velkommen

Kl. 17.35 Kulturinnslag v/ ……………………………………………………………………………

 Kl. 18.00 Åpning / konstituering v/ Svein Åge Samuelsen, leder av LO i Trond­heim og John-Peder Denstad, sekretær LO i Trondheim

Kl. 18.15 Innledning

KRISA I EU 

Analyse av krisa i Europa. Årsaker til krisa og drivkrefter bak at krisa utvikler seg i negativ retning.

 Hvor mye av krisa er nasjonalt betinget og hvor mye er knytta til internasjonale forhold?

 Er nasjonalstatene i ferd med å gå i oppløsning og velferds­statene oppløses?

 Hva slags virkemidler finnes for å møte krisa? Hva kan løses nasjonalt?

 Hva bør politiske myndigheter og fagbevegelse i Norge gjøre for å slå tilbake krisa?

 Innleder:

 – Rune Skarstein

 Sosialøkonom, tidligere ansatt ved Institutt for samfunnsøkonomi, NTNU

 Kl. 19.00 Kaffe og hjemmelaget i 4. etasje

 Kl. 19.30 Spørsmål, kommentarer og diskusjon i plenum

 Kl. 20.45 Avslutning

 Kl. 21.00 Sosialt samvær i Olavs Pub, Cicignons plass (Lilletorget) – Avsluttes kl. 01.00

 Lørdag 1. februar

 Kl. 09.00 Allsang i plenumssal

 Kl. 09.05 Orientering fra redaksjonskomitéen

 Kl. 09.15 Innledning

 ETTER STORTINGSVALGET 2013 – HVA NÅ?

 Fagbevegelsens slagplan mot høyresidas (H / FrP / V / KrF) politikk – vår strategi og taktikk.

 Hvilke saker må sikres i tariffoppgjøret etter at høyresida vant Stortingsvalget 2013?

 Hvordan sikre at ordninger som i dag er lovfestet blir tariffestet?

 Innleder:

 – Svein Åge Samuelsen

 leder LO i Trondheim

 Kl. 09.45 Kaffepause i 4. etasje

 Kl. 10.00 Gruppearbeid i 4. etasje: Tema: Forslag til hoveduttalelse.

 Kl. 11.45 Innledning

 DEN POLITISKE OG FAGLIGE SITUASJONEN FORAN TARIFFOPPGJØRET 2014

 Innleder:

 – Gerd Kristiansen

 LO-leder, LO i Norge

 Kl. 12.15 Lunsj – i 4. etg. NOVA (Europa, Andromeda og rom mot Cicignons plass)

 Kl. 13.00 Kort innledning

 PENSJONSOPPGJØR VED TARIFFOPPGJØRET 2014

 Hvorfor er det viktig å få innfridd følgende fem krav? 1) En ny tilleggspensjonsordning som dekker opp det tapet de som ikke makter å stå i jobb til de er 67 år får; 2) Forhandlings­rett på pensjon i privat sektor og sikre at tjenestepensjonene blir parts­styrt; 3) Videreføring og tariffesting av ytelsesbaserte ordninger; 4) Innføring av uførepensjon i alle tjenestepensjoner; 5) Forsvar av bruttopensjonen i offentlig sektor.

 Innleder:

 – Mona Bjørn

 Leder av HK Region Midt-Norge

 Kl. 13.15 Debatt i plenum: Tema: Etter Stortingsvalget 2013 og forberedelser til tariffoppgjøret 2014 – Hva nå?

 Kl. 15.00 Pause med kaffe og kake i 4. etasje

 Kl. 15.30 Kulturinnslag ………………………..

 Kl. 15.45 Innledning

 FAGBEVEGELSEN SOM KAMPORGANISASJON – HVORDAN SKAL VI SLÅSS?

 Fagbevegelsen som kamporganisasjon – perspektiver på fagbevegelsens bruk av arbeidskamp og erfaringer med ulike kampmidler.

 Erfaringer med tvungen lønnsnemd.

 Hvordan knytte ulike kampformer til forberedelsene av tariffoppgjøret 2014?

 Innleder:

 – Harald Berntsen

 Historiker og forfatter

 Kl. 16.15 Debatt i plenum: Tema: Fagbevegelsen som kamporganisasjon – hvordan skal vi slåss?

 Kl. 17.30 Avslutning med allsang i plenumssal

 Kl. 20.30 Sosialt samvær i Olavs Pub, Folkets Hus – sang / allsang til levende musikk v/ Eilert Ottem kl. 21.00. Avsluttes kl. 01.00

 Søndag 2. februar

 Kl. 09.00 Allsang i plenumssal

 Kl. 09.05 Orientering fra redaksjonskomitéen

 Kl. 09.15 Innledning

 EØS, SOSIAL DUMPING OG FAGLIGE RETTIGHETER – HVA MED HÅNDHEVINGSDIREKTIVET?

 Fagbevegelsen i Norge vokser, men sosial dumping er en utfordring i bransje etter bransje. Hva skjer i Norge under overflaten i ulike bransjer? Hva kan fagbevegelsen gjøre?

 LO Kongressen 2013 vedtok: ”Reservasjonsmuligheten må brukes når EU-direktiver innskrenker nasjonale virkemidler mot sosial dumping og reduserer faglige rettigheter og velferdsordninger.” Hvorfor bør reservasjonsretten brukes mot Håndhevingsdirektivet?

 Innleder:

 – Roar Eilertsen 

Daglig leder, De Facto – Kunnskapssenter for fagorganiserte

 Kl. 09.45 Pause m/ kaffe og frukt i 4. etasje

 Kl. 10.15 Debatt i plenum: Tema: ……………………………….

 Kl. 11.00 ”Åpen fagligpolitisk time” – fokus på faglig solidaritetsarbeid og aktuelle lokale kamper.

 Innlegg v/

 ………., ………….

 Tema: …………………..

 Innlegg v/

 ………., ………….

Tema: …………………..

 Innlegg v/

 ……., ………….

 

Tema: …………………..

 Kl. 12.00 Lunsj – i 4. etg. NOVA (Europa, Andromeda og frokostområdet)

 Kl. 12.45 Vedtak i plenum: Tema: Uttalelser fra konferansen

 Kl. 14.00 Avslutning: Svein Åge Samuelsen, leder LO i Trondheim.

 Allsang: Internasjonalen

 Konferansested

 NOVA Hotell Kurs og konferanse (Folkets Hus), Liv Ullmannsalen, 1. etasje – Inngang fra Cicignons plass / Lilletorget i sentrum av Trondheim. NB: Maks. antall deltakere er 550 stk.

 Priser 

Deltakeravgift:Konferansepakke for lørdag og søndag inkluderer deltaker­avgift, to kaffepauser hvorav en med kake og en med frukt, samt lunsj (kongresstallerken) med kaffe/te og dessertkake begge dager. 

Kr. 1.950,- pr. person betales til LO i Trondheim – bankkontonr. 4200.09.59663, P.b. 846 Sentrum, 7409 Trondheim.

 Påmelding

 Påmeldingsfrist: Fredag 10. januar 2014 på http://konf.loitrondheim.no/trondheimskonferansen/ Påmelding er gyldig når vi har registrert innbetaling på bankkontonr. 4200.09.59663 – LO i Trondheim, P.b. 846 Sentrum, 7409 Trondheim.

 Merk giroblankett m/navn på fagforening/klubb og navn på deltakere.

 Overnattingsalternativer

 Overnatting må bestilles av den enkelte deltaker direkte til hotell, se over­sikt under over ulike alternativer som ligger i kort avstand fra konferan­se­stedet:

 NOVA Hotell, Cicignons plass -Tlf. 73 – 80 63 00 – telefax 73 – 50 20 42 – booking@nova-kk.no

 Følgende konferansetilbud gis på overnatting på NOVA Hotell Kurs og Konferanse:

 Enkeltrom med frokost: kr. 795,- pr. døgn

 Pr. dobbeltrom m/ frokost: kr. 995,- pr. døgn

 NB! Ved bestilling på NOVA Hotell må det henvises til at overnattingen er knytta til konferansen “Trondheimskonferansen – Samling for felles kamp for arbeid og faglige rettigheter” for å få overnevnte priser.

 Olavs Pub ønsker som vanlig å framstå som et naturlig samlingspunkt mht. middags­tilbud på fredag og lørdag – kuponger blir utdelt ved innsjekk til konferansen.

 Comfort Hotel Trondheim, Krambugata nr. 3 – Telefon: +47 73 58 88 88 – Faks: +47 73 58 88 81 – e-post: co.trondheim@choice.no – web: www.choice.no

 Radisson SAS Royal Garden Hotell – Kjøpmannsgt. 73 – Tlf. 73 – 80 30 00 – Telefaks 73 – 80 30 50 – e-post: sales.trondheim@radissonsas.com

 Britannia Hotell AS – Dronningens gt. 5 – Tlf. 73 – 80 08 00 – britannia@britannia.no

 Comfort Hotell Lipp AS -Thomas Angellsgt. 12B -Tlf. 73-512133/Telefax 73-514314

 Rica Nidelven Hotel – Havnegt. 1 – Tlf. 73 – 56 80 00 – Telefaks 73 – 56 80 01 – e-post: rica.nidelven.hotel@rica.no

 Arrangør: LO i Trondheim

 Folkets Hus

 Postboks 846 Sentrum, 7409 TRONDHEIM

 Tlf. 995 14 216 / Tlf. 73 – 80 73 14

 e-post: post@loitrondheim.no

 hjemmeside: http://www.loitrondheim.no

 Fagbevegelsen og EØS.

 I forkant av Trondheimskonferansen 2014 inviterer Faglig utvalg i Nei til EU, Sør-Trøndelag Nei til EU, LO i Oslo og LO i Trondheim til faglig formøte.

 Fredag 31. januar 2014, kl. 11.30 – 15.00

 NOVA kurs- og konferansesenter / Folkets Hus, 4.etg., rom Europa, inngang NOVA kino

 Program:

 Kabotasje

 Innleder: Mads Opheim, leder Ungdom mot EU

 Utenlandske transportører som tar oppdrag internt i Norge, truer den norske transportnæringa mener bransjen selv. Sosial dumping og kriminalitet innen lastebilnæringa er den største trusselen mot norsk lastebilnæring, mener Norsk Transportarbeiderforbund (NTF) og Norges Lastebileier-Forbund (NLF). Derfor kjemper de nå en felles kamp for å gjøre noe med de negative konsekvensene av ulovlig kabotasjekjøring og ulike konkurransevilkår.

 Yrkeskvalifikasjonsdirektivet

 Innledere: Mikael Gustafsson, EU-parlamentariker

 Unni Hembre, president European Federation of Nurses Associations

 Dette er et nytt direktiv som kan forårsake lønnsdumping og sette sikkerheten i en del yrker på spill. Nå skal utdanning og yrkeskunnskap godkjennes av hele EU. Direktivet aksepterer blant annet det tyske systemet for godkjenning av sykepleiere som er 10 års grunnskole og 3 års videreutdanning. I Norge er jo sykepleierutdanningen høyskoleutdanning. Direktivet har også et system med delvis godkjenning, dvs at dersom utdanningen er godkjent i et EU-land skal en kunne utøve deler av yrket i hele EU-området. I Danmark frykter en for eksempel store problem med rørleggere som ikke har kompetanse innen gass og elektrisitet som er et dansk kriterium som man nå sannsynligvis kan komme unna med.

 Det blir spørsmål og debatt. Møtet er gratis og åpent for alle interesserte.

 Enkel servering.

 Påmelding innen fredag 24. januar 2014 til http://konf.loitrondheim.no/euseminar/

 

For nærmere informasjon ring: Lill Fanny Sæther tlf 95815591,Boye Ullmann tlf 91363024, Heidi Larsen tlf 98812367

 

Fleksibilitet i arbeidslivet – for hvem og til hvilken pris?

 

I forkant av Trondheimskonferansen 2014 inviterer LO i Sør-Trøndelags familie og likestillingspolitiske utvalg til konferansen

 

Fredag 31. januar 2014, kl. 10.00 – 14.00

 

NOVA kurs- og konferansesenter / Folkets Hus, 4.etg. rom Andromeda, inngang NOVA kino

 

Medlemmer og tillitsvalgte inviteres til konferansen, som er gratis.

 

Eventuelle reiseutgifter og tapt arbeidsfortjeneste dekkes av eget forbund.

 

Program:

 

«Fleksibilitet i arbeidslivet – for hvem og til hvilken pris?» Et slikt spørsmål reiser en rekke problemstillinger;

 

ü Hvilke verdier skal være styrende for økt fleksibilitet i arbeidslivet; økonomiske, sosiale eller politiske?

 

 

 

ü Har arbeidstakere og arbeidsgivere felles interesser når det gjelder fleksibilitet?

 

 

 

ü Er spørsmål om fleksibilitet best overlatt til den enkelte arbeidstaker og virksomhet eller skal de organiserte partene ha en rolle?

 

 

 

ü Hvilken rolle skal organisasjonene i arbeidslivet ha?

 

 

 

ü Hvem skal ha styringsretten over arbeidstid i virksomhetene?

 

 

 

ü Trenger vi butikker, banker etc. som er åpne hele døgnet, eller bør vi akseptere at de stenger på ettermiddagen slik de tidligere gjorde ?

 

 

 

ü Kan et moderne samfunn fungere uten at det utføres en rekke tjenester på kveld og helger – Kan forbud mot natt og helsearbeid erstattes av betalingsbestemmelser?

 

 

 

 

 

 

 

Forbundsleder Trine Lise Sundnes, HK, er konferansens hovedinnleder.

 

 

 

Videre vil bl.a. arbeidslivsforskere, arbeidsgivere og arbeidstakere belyse spørsmålene.

 

 

 

Detaljert program kommer!

 

 

 

Påmelding innen fredag 24. januar 2014 til LOs distriktskontor i Sør-Trøndelag, tlf. 03200 eller e-post:sortrondelag@lo.no

 

 

 

Konferansen arrangeres i samarbeid med LO i Trondheim.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Internasjonalt faglig seminar.

 

 

 

 

 

 

 

I forkant av Trondheimskonferansen 2014, inviterer internasjonalt utvalg i LO i Trondheim til internasjonalt faglig seminar

 

 

 

Tid: Fredag 31. januar 2014, kl. 10.00 – 13.00

 

 

 

Sted: NOVA kurs- og konferansesenter/Folkets Hus, 4.etg., inngang NOVA kino

 

 

 

 

 

 

 

Tema 1: Samarbeid mellom LO og palestinsk fagbevegelse Palestine General Federation of Trade Unions (PGFTU):

 

Status og utfordringer: Situasjon i Palestina og veien videre

 

v/ Ingunn Strand, LO i Asker og Bærum

 

 

 

Tema 2: Krisa i Europa:

 

Oppfølging av deltakelse i Alter summit i Athen 2013

 

Innledning ved NN

 

Europeisk fagbevegelse mot veggen

 

Ved representant for spansk fagbevegelse Confederación Sindical de Comisiones Obreras (CCOO)

 

 

 

Enkel servering i pause.

 

 

 

Seminaret er gratis og åpent for alle interesserte!

 

 

 

Påmelding innen fredag 24. januar 2014 til post@loitrondheim.no

 

 

 

For nærmere informasjon, kontakt møteleder Karim Essahli, tlf. 938 83 328

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ungdomsformøte

 

 

 

 

 

 

 

Tradisjonen tro arrangerer LOs Ungdomsutvalg i Trondheim formøte til Trondheimskonferansen.

 

 

 

Fredag 31. januar 2014, kl. 13.00 – 15.00

 

 

 

NOVA kurs- og konferansesenter / Folkets Hus, 4.etg., inngang NOVA kino.

 

 

 

Program:

 

 

 

Tema og program er ikke ferdig laget.

 

 

 

 

 

Kontaktperson: Cathrine Sæther Ertsås, leder av ungdomsutvalget i LO i Trondheim, tlf. 928 57 869