Share Button

Trondheimskonferansen_2013_-_Nei_til_sosial_dumping_og_privatisering_av_statlige_arbeidsplasser