Share Button

LO i Trondheim er godt fornøyd med at forbundsleder i Handel og Kontor i Norge, Trine Lise Sundnes, har takket ja til forespørsel fra styret i LO i Trondheim om å komme til Trondheim for å holde hovedtalen under folkemøtet på torget 1. mai 2016.

LO i Trondheim har erfaring med at det gjelder å være tidlig ute med å forespørre ønskede 1. mai hovedtalere. Vi er derfor veldig fornøyd med at vi har fått positivt svar fra forbundsleder Trine Lise Sundnes. Handel og Kontor i Norge er et viktig forbund i de forberedelsene som gjøres foran neste års hoved-tariffoppgjør med å få tariffestet tjenestepensjonsordninger for å sikre de ansattes rettigheter og medbestemmelse.

For nærmere informasjon, vennligst kontakt:

John-Peder Denstad, tlf. 995 14 216

Leder av LO i Trondheim

Bakgrunnsinformasjon om Trine Lise Sundnes, fra Wikipedia

Trine Lise Sundnes (født 6. februar 1970) er en norsk fagforeningsleder som leder LO-forbundet Handel og Kontor i Norge (HK). Hun tiltrådte dette vervet 1. juli 2013, etter å ha blitt valgt på forbundets landsmøte i 2012.[1] HK er LOs tredje største forbund i LO-familien og nr. 2 etter Fellesforbundet i privat sektor.

Som 18-åring dro Sundnes til Chicago og tok kurs i døvetolkning samtidig som hun jobbet som au pair.[2] Sundnes arbeidet fra 1990 som sentralbordoperatør i Boligbyggelaget USBL. Hun ble tillitsvalgt for Handel og Kontor Oslo-Akershus i 1995. Sundnes ble innvalgt i LOs ledelse i 2001 og kom fra stillingen som regionssekretær i LO-forbundet Handel og Kontor. Hun var styremedlem i FNs arbeidslivsorganisasjon, ILO fra 2008 til 2014 og satt som en av tre arbeidstakerrepresentanter i komiteen som behandler brudd på retten til å organisere seg og retten til å føre kollektive forhandlinger (Conv. 87 og 98), Committee of Freedom and Association. Trine Lise Sundnes var en del av LOs ledelse fra 2001-2013. I tiden i LO hadde hun blant annet det politiske ansvaret for avtalen ominkluderende arbeidsliv (IA-avtalen), arbeidsmiljøspørsmål og hovedavtale– og tariffansvar for privat service- og tjenesteytende sektor (Virke, SAMFO og Finansnæringens Arbeidsgiverforening). Trine Lise Sundnes satt i det regjeringsoppnevnte Arbeidslivslovutvalget (NOU 2004:5) som sto for en omfattende revidering av Arbeidsmiljøloven. Som forbundsleder i HK er hun en del av LOs Sekretariat.

Hun har oppgitt Einar Gerhardsens Tillitsmannen som en av sine favorittbøker. Da hun som 31-åring ble valgt inn i LOs ledelse skrev Trygve Hegnar at hun var «Norges best betalte sentralborddame».[2]