Share Button

ArneB

         Høyres Torbjørn Røe Isachsen forsvarer kutt i uføres alderspensjon med at det er urimelig at en ufør skal få mer i alderspensjon enn en som jobber til 64 år. Røe Isachsen bløffer. 

Går du av som AFP-pensjonist ved 64 års alder i år og har tjent 400 000 siden du var 22 så får du en alderspensjon på 235 000 når du blir 67.

Om den samme personen med samme lønn fra 22 år blir ufør ved 60  års alder så får han en alderspensjon på 196 000 fra 67 år. 

Synes ikke Røe Isachsen 40 000 i tap er nok? Når ble 235 000 mer enn 196 000?

Det er faktisk gode grunner for at en ufør skal ha mer og ikke mindre enn en som er i jobb til 64.

Du kan forberede deg på pensjon, uførhet er uforutsett. Du rekker ikke å nedbetale lån.

Uførhet fører til lavere lønn i mange flere år enn pensjon.

Uføre har ofte store helseutgifter og må leie hjelp til mer.

Neste offer for Høyre og FrP er barna til de uføre. De varsler en gjennomgang av barnetillegget som i dag er på 0,4 G = 34 000 pr barn. Det er i dag 30 000 barn med uføre foreldre. Sjølsagt er det uføre som har brukbar råd. Men uføre har gjennomgående lavere pensjon og er oftere enslige enn vanlig. Det går ikke an å snakke om fattigdomsbekjempelse samtidig som en går løs på barna til uføre.

Arne Byrkjeflot, leder LO i Trondheim