Share Button

I1907 skrev Norsk Arbeidsgiverforening for første gang under på en landsomfattende kollektivavtale med de organiserte arbeiderne. I dag, 100 år etter, har NHO satt seg som strategisk mål å erstatte landsomfattende avtaler med mer og mer individuelle fastsettinger av lønns- og arbeidsvilkår. Det vil i praksis si vekk med fagorganisasjonen.  Hva har skjedd i mellomtida? I denne pamfletten forsøker historikeren og biografen Harald Berntsen å gi et svar under mottoet: «Den som glømmer fortida si. er dømt til å gjenoppleve den.»

Så langt har Fellesforbundet avd 768, Trondheim Bygning bestilt pamflett «Tilbake til start.»  Det har også, EL & IT Forbundet Distrikt Trøndelag, Elektrikernes Fagforening Trøndelag, Fellesforbundet avd 12, Buss og Sporveisarbeidernes Forening ( BSF), og Fagforbundet Trondheim.

Forlaget er utsolgt for boka, så dette er en unik mulighet!

Denne pamflett kan kjøpes på LO i Trondheim, det koster 100 kr per eksemplar dersom du kan hente i Folkets Hus.

Ønsker du å få den tilsendt så kommer postens porto på kr 32.- per bok i tillegg.  Send epost til post@loitrondheim.no for bestilling og eventuelt avtale om henting.

Harald Berntsen
Harald Berntsen. Gjengitt med tillatelse av LO i Oslo

Harald Berntsen har utgitt følgende bøker og pamflett:

Tilbake til start? (2008)

Staurberaren: Per Borten (2007)

Statsministerkuppet: Gerhardsen mot Nygaardsvold: en politisk thriller om maktkampen i mai–junidagene 1945 som skulle endre Norge (2006)

Bukken til havresekken: den bedrøvelige historien om Den norske fagorganisasjons pensjonskasse (2002)

Fra dagarbeider til fagarbeider (2001)

Ut. Fra en oppvekst i forrige århundre (2001)

Det lange friminuttet: et essay om ungdom i 1960-åra (1998)

To liv – én skjebne: Viggo Hansteen og Rolf Wickstrøm (1995)

Hvem bygde landet – for hvem? Norsk bygningsindustriarbeiderforbund fra gjenreisning til krise 1945–1988, med Lill-Ann Jensen (1993)

I malstrømmen: Johan Nygaardsvold 1879–1952 (1991)

Fagorganisasjonens høyskole: Sørmarka 1939–1989 (1989)

100 år med Folkets hus (1987)

Hobøl-boka bind III (1800–1920) (1995)

Trekk av Stokkens historie ca. 1660-1962 (1982)

Den historiske materialismen og dens historiske betingelser (1976)

Innledning til Eduard Bernstein: Sosialismens forutsetninger (1973)

Studenter og byråkrati (1969)