Share Button

forslag tariffuttalelse 2016 fra styret i LO i Trondheim

Forslag tariffuttalelse 2015