Share Button

Støtte-til-politisk-streik-for-råderett-over-egen-jernbane-innstilling-fra-styret-i-LO-i-Trondheim-til-representantskapsmøte-24.09.19