Share Button

INNKALLING TIL REPRESENTANTSKAPSMØTE

Som valgt representant fra din fagforening innkalles du til LO i Trondheims representant­skapsmøte.

TID:           TIRSDAG 24. SEPTEMBER 2019 KL. 18.30

STED:        MØTEROM ANDROMEDA, 4. ETASJE I FOLKETS HUS

            Inngang A fra Olav Tryggvasons gate eller inngang B fra Krambugata

SAK 1.         Tariffavtalene og likelønn og mobilisering for Likelønnsaksjonen.

Lønnssystemene og lønnsdannelsen i offentlig og privat sektor

  • Lønnssystemene i offentlig og privat sektor og hvordan lønnsdannelsen i offentlig og privat sektor skjer – likheter og ulikheter.
  • Innledningen er ment å gi informasjon og kunnskap slik at det blir klarere hvilke strategier som bør gjennomføres for å fremme likelønn mellom kvinner og menn.

Innleder:(inntil 40 minutter)

  • Roar Eilertsen, daglig leder De Facto, kunnskapssenter for fagorganiserte

Likelønnsaksjonen i Trondheim – planer for og organisering av aksjonsdag torsdag 14. november 2019 – mobilisering.

Innleder:(inntil 20 minutter)

  • Silje Salomonsen, kontaktperson Likelønnsaksjonen i Trondheim

Etter at innlederne har holdt sine innlegg blir det åpnet opp for kommentarer og debatt.

SAK 2.         Mobilisering for jernbaneansatte – politisk streik torsdag 10. okt. 2019 for at Stortinget bruker reservasjonsretten mot EUs jernbanepakke IV.

  • Bakgrunn for og mobilisering til den politiske streiken for å stanse EUs Jernbanepakke IV.
  • LO-kongressen i 2017 vedtok: «En oppsplitting av jernbanesektoren i Norge i mange selskaper, er svært uheldig og vil svekke sektoren over tid. Internasjonale erfaringer konkluderer med at jernbanens kompleks­itet medfører at en velfungerende jernbane er avhengig svært tette bånd mellom infrastruktur og trafikk. LO ønsker derfor en annen utvikling av jernbanen enn den konkurranse- og anbudsutsettingen på jern­banen som er iverksatt gjennom jernbanereformen, hvor det tilrettelegges for en massiv konkurranse om offentlige midler og salg av offentlig eiendom og infrastruktur, samt rasering av ansattes lønns- pensjons- og arbeidsvilkår. Dette innebærer også at LO er imot implementering av EUs Jernbanepakke IV.»

Innleder: (inntil 15 minutter)

Kåre Wikdahl, leder av samferdselsutv. LO i Trondheim/forbundsstyremedlem Norsk Jernbaneforbund

Etter at innleder har holdt sitt innlegg blir det åpnet opp for kommentarer og debatt.

SAK 3.         Eventuelt.

Kan du ikke møte, må du selv sørge for at din vararepresentant møter.

Fagforeningene er i brev av 9. september d.å. orientert om møtet.

Det blir servering av kaffe og te. VEL MØTT! Møtet varer fram til senest kl. 21.30.

Kameratslig hilsen

——————————–                                                     ———————————–

John-Peder Denstad                                                               Svein Åge Samuelsen

leder (tlf. 995 14 216)                                                            1. nestleder / sekretær (tlf. 917 41 820)