Share Button
Lua skal være på huet, ikke i handa
Lua skal være på huet, ikke i handa

Statsbudsjettet – tar fra de fattige og gir til de rike.

KrF og Venstre støtter angrepet på arbeidsledige og barn av uføre minstepensjonister.

Fratar uføre minstepensjonister barnetillegget.

Det mest hjerterå forslaget i FrP og Høyres statsbudsjett var å fjerne det behovsprøvde barnetillegget for uføre. For hvert barn ville de tape 28 000 kroner. Etter forhandlinger ble barnetillegget beholdt. Men de er innfører et tak der summen av uføretrygd og barnetillegg ikke kan utgjøre mer enn 95 % av tidligere inntekt.  Har du slitt med helsa , men greid å stå i  deltidsjobb med lønn på 230 000 så får du som enslig ufør en minstepensjon  på 219 000.  Da har du allerede over 95 % av tidligere inntekt og får ikke et øre i barnetillegg. Slik er Venstre og KrF med på et forslag som fratar de uføre med lavest trygd barnetillegget. Et mer målrettet tiltak for økt barnefattigdom er vanskelig å finne.

Fratar arbeidsledige feriepenger.

Er du arbeidsledig i mer enn 8 uker får du i dag 10,5 % av arbeidsledighetstrygda i feriepenger året etter. Om du er arbeidsledig eller har kommet deg i jobb er de kjærkomne, siden du som oftest ikke har opptjent feriepenger i din nye jobb. Dette er en liten sum på statsbudsjettet, men en stor sum for de som sliter på arbeidsmarkedet. Den strykes nå med et pennestrøk, med støtte av KrF og Venstre.

Skattelette for de rikeste.

Høyre og FrP foreslo å sette ned formueskatten fra 1% til 0,7%. Etter forhandlingene med KrF og Venstre ble det 0,85 %.  Slik får milliardæren minst 1,5 millioner i skattelette. Millionæren minst 150 000.  Høyre og FrP har fått gjennom andre trinn i sin plan om store skatteletter. Første trinn var  å fjerne arveavgiften, andre trinn er en gradvis avvikling av formuesskatten. KrF og venstre er villig med på ferden.

LO I TRONDHEIM

Kamp mot løsarbeidersamfunnet.

Fritt fram for midlertidige ansettelser.

I dag er det bare lovlig å ansette ” når arbeidets karakter tilsier det og arbeidet atskiller seg fra det som ordinært utføres i virksomheten”.  I forslag til ny lovtekst erstattes dette med ” når arbeidet er av midlertidig karakter.”

Enda mer fritt fram inntil 12 måneder.

Sjøl når arbeidet beviselig ikke er av midlertidig karakter kan det ansettes midlertidig inntil 12 måneder. Eneste begrensing her er at det er begrenset til 15 % av arbeidsstokken. Og at det blir 12 måneders karantene for å ansette etter den samme regel i samme jobb om den midlertidige må gå.

Begrensninger uten verdi.

Om regjeringens lovforslag vedtas kan arbeidsgiver uten videre ansette 15 % av arbeidsstokken midlertidig. Når de 12 måneder er utløpt kan  de utnytte at det er ingen begrensing dersom arbeidet er av  midlertidig karakter. Departementet bruker som eksempel på lovlig ansettelse mens en leter etter kandidater med riktig kompetanse. Slik inviteres det til oppfinnsomhet. Det kan være at en avventer en strategisk beslutning, budsjettbehandling, svar på anbud, mye er mulig når det åpnes for midlertidig ansettelse i bedriftens kjernevirksomhet.

Løsarbeiderpakke

LO kaller dette en løsarbeiderpakke: Titusenvis av midlertidig ansatte som må bøye nakken når sjefen gir kommando, som ikke vet hvordan de skal få betalt husleie og barnehage neste kvartal, som ikke tør å si fra når sikkerhetsbestemmelsene brytes på arbeidsplassen.

LO mener at flere midlertidige stillinger verken gir flere jobber eller gjør det enklere for utsatte grupper å komme inn i arbeidslivet.

I 115 år har LO stått på barrikadene for norske arbeidstakere. VI har ikke gjort det for at vi nå skal stå med lua i handa. Vi gjør det fordi  alle skal ha rett til tryggheten og friheten som følger med en fast jobb.

Vi sier nei til usolidariske statsbudsjett!

For mer informasjon kontakt: John-Peder Denstad 995 14 216, Svein Åge Samuelsen 917 41 820 eller post@loitrondheim.no

Løpeseddel AML og statsbudsjettet