Share Button

Den fagforeningsfiendtlige bedriften Traftec AS var tildelt kontrakt på ca. 10 millioner kroner for prosjekt Sorgenfri bussdepot nattlading elbusser 2019. Det ble tatt opp av Elektroarbeidernes Fagforening Trøndelag og LO i Trondheim, og henvendelser rettet til fylkesrådmannen og til fylkesordføreren. Det er prisverdig at fylkeskommunen 12.04.19 endret tildelingen slik at kontrakten blir inngått med en annen seriøs bedrift med ordnede arbeidsforhold. Begrunnelsen er at Traftec AS er i en aktiv arbeidskonflikt knyttet til etablering av tariffavtale.

For kort tid tilbake ble vi gjort kjent med at bedriften Traftec AS var tildelt kontrakt på ca. 10 millioner kroner knyttet til prosjekt Sorgenfri bussdepot nattlading elbusser 2019. I anbudet var pris vektet 70 %, mens gjennomføring teller kun 30 %. Fire firmaer hadde levert tilbud til Trøndelag fylkeskommune om å installere ladestasjonene. Av tilbyderne, var det kun Sønnico AS og Traftec AS som planla arbeidet med egne ansatte montører. Traftec AS ble tildelt kontrakten pga. lavest pris, men var ikke best på leveranse og gjennomføring. Tildelingen til Traftec AS er meget kritikkverdig fordi bedriften er en tariffiendtlig bedrift. I Rogaland er det en pågående streik i regi av EL og IT forbundet som startet i fjor sommer da det ble krevd tariffavtale som bedriftens avdeling i Rogaland ikke ville inngå.

Henvendelser ble rettet til fylkesrådmannen og fylkesordfører Tore O. Sandvik for å få kontrakten om Sorgenfri bussdepot nattlading elbusser terminert. Vi påpekte at det er i strid med forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter å tildele en jobb til en bedrift som Traftec AS som nekter å underskrive tariffavtale, jfr. forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter: «§ 1. Formål. Forskriften skal bidra til at ansatte i virksomheter som utfører tjenester og bygge- og anleggsarbeider for offentlige oppdragsgivere, ikke har dårligere lønns- og arbeidsvilkår enn det som følger av gjeldende allmenngjøringsforskrifter eller landsomfattende tariffavtaler.» Det er definitivt dårligere lønns- og arbeidsvilkår når man ikke følger landsomfattende tariffavtale, og de ansatte dermed ikke har AFP-ordning og får vesentlig dårligere betalt ved nattarbeid.

Det er prisverdig at fylkeskommunen 12.04.19 endret tildelingen slik at kontrakten blir inngått med en annen seriøs bedrift med ordnede arbeidsforhold. Begrunnelsen er at Traftec AS er i en aktiv arbeidskonflikt knyttet til etablering av tariffavtale. Vi takker fylkeskommunen for raskt å ha ryddet opp i denne saken, og håper saken bidrar til at Traftec AS nå innser nødvendigheten av å innfri krav om tariffavtale i Rogaland.

Eystein Garberg, leder av Elektroarbeidernes Fagforening Trøndelag og John-Peder Denstad, leder av LO i Trondheim