Tid for kortere arbeidstid.

The following is an excerpt.

Gerd Liv Valla, hovedtaler 1.mai 2010 Av Gerd Liv Valla, tidligere LO-leder, Kåre Pedersen, hovedtillitsvalgt NNN Tine Heimdal og John-Peder Denstad, leder av LO i Trondheim. I 2010 stilte Framtiden i våre hender