Digitalisering av offentlig sektor

The following is an excerpt.

LO i Trondheim ønsker å sette søkelys på digitalisering av offentlig sektor og hva dette vil bety for oss som innbyggere- både som ansatte i offentlig sektor og som brukere , på godt og ondt. Vi inviterer derfor