For stor by for bare ei avis?

The following is an excerpt.

Vi spør: Hva gjør det med den offentlige debatten i byen at vi bare har ei dagsavis? Hvilken påvirkning har Adressas konservative verdisyn på det politiske klimaet i byen, og hvordan vil mediesituasjonen endre seg