Share Button

Synøve Bergan skriver om korona- og den økonomiske krisen i Midtnorsk debatt i Adresseavisen 07.05.20: Pengene har ikke så mange sett ennå. Mange har ikke fått vedtak eller utbetaling. Mange har vært permittert siden 12. mars. Vi får beskjed om å søke forskudd på en stønad vi ikke vet størrelsen på. Mange har deltids­jobber, og vi leser at forskuddet er 60 prosent av 80 prosent av ditt grunnlag. Etter alle NAV-skandalene i det siste er mange livredde for å gjøre feil og få krav om til­bakebetaling. Svært få har bachelor i NAV. Alle må søke på nytt på den 100 prosent lønnskompensasjonen som ble vedtatt (NAVs andel av denne er 18 dager), men søkemodulen er ikke klar ennå.

«I dag er vi alle sosialdemokrater …. Skriver Trygve Lundemo

i kommentaren 30. april. Et samlet Storting har gjennom mange år bygget velferdsstaten Norge, og et samlet Storting ved­tok kriselovene og tiltakene i forbindelse med korona krisen vi står midt oppi. Men det må bemerkes, som Trygve også gjør, at det ikke er regjeringen Erna & co. som har ivaretatt vanlige lønnsmottakeres stilling oppi det hele.

Det var fagforbundene og LO og de røde på Tinget som påvirket til at permitterings­lønnsloven ble endret

og dagpengesatsen ble forhøyet og at vi fikk 100 prosent lønn de første 20 dager av permitteringen. Eller: Pengene har ikke så mange sett ennå. Mange har ikke fått vedtak eller utbetaling. Mange har vært permittert siden 12. mars. Vi får beskjed om å søke forskudd på en stønad vi ikke vet størrelsen på. Mange har deltidsjobber, og vi leser at forskuddet er 60 prosent av 80 prosent av ditt grunnlag. Etter alle NAV-skandalene i det siste er mange livredde for å gjøre feil og få krav om tilbakebetaling. Svært få har bachelor i NAV.

Alle må søke på nytt på den 100 prosent lønnskompensasjonen

som ble vedtatt (NAVs andel av denne er 18 dager), men søkemodulen er ikke klar ennå. Da bedriftene skulle få sine krise utbetalinger kunne de søke ei helg, og ha pengene på konto mandagen derpå.

Det er forskjell på Kong Salomo og Jørgen Hattemaker

Erna svarte tidlig i krisa på et spørsmål om hva vi skulle bruke alle pengene vi sparte under krisa på – når vi ikke kunne bruke de på teater, reiser, kino og restauranter. Hun mente vi måtte gjemme de og bruke de når krisa er over, for å få økonomien på fote igjen. Lurer på hva de mange titusenvis av lønnsmottakere i deltidsjobber og lavlønnsyrker tenkte da? Som ikke hadde sikkerhet for inntekt eller om arb­eidsplassen var der når krisen er over. Som ikke visste hva de fikk fra NAV eller når stønaden kom?

I Norge i dag er det fremdeles slik at de som har minst, får minst og må slite lengre for å komme seg på fote igjen

Situasjonen akkurat nå for de mange permitterte påvirker pensjon fram i tid og feriepenger neste år. Er vi alle sosialdemokrater? Tror ikke det. Regjeringspartiene og FrP har aldri vært det.»

Synøve Bergan, permittert hotellansatt og medlem i Fellesforbundet