Share Button

Jeg er svært bekymret og kritisk til det FrP nå kommer med når det gjelder sykelønnsordningene og at de vil vurdere å endre på reglene som gjelder i dagens sykelønnsordninger i Norge. Dagens sykelønnsordninger er regulert slik at om du blir syk og er borte fra jobb så skal du ha 100 prosent sykelønnspenger, og det har hele tiden vært en veldig god og trygg ordning for arbeidsfolk, en ordning som sikrer at du kan beholde hus og eiendeler selv om du blir rammet av sykdom. FrP ønsker å kutte dette ned til 80 prosent.

Det vil si at folk taper penger om man skulle være uheldig og være syk og må være borte fra jobb en kort eller en lengere periode. Frp’s begrunner dette med at de mener at sykefraværet i Norge vil minske om man vedtar en slik sykelønnsordning og legger til en rapport fra FN som viser at Norge er et av de landene som har friskest befolkning i verden og et av de høyeste sykefraværene blant landene i Europa. Jeg tenker med en gang på familier med små barn, enslige foreldre, unge mennesker og generelt folk med dårlig økonomi, jeg er redd for at de vil bli rammet mest av det FrP mener med kutt ned til 80 prosent. Folk flest vil tape penger og folk vil ikke bli friskere av den grunn. Dette vil være en motsatt effekt på å få ned sykefraværet. For å ta et eksempel.

Om jeg blir rammet av forkjølelse, vil jeg personlig ikke ha råd til å bli hjemme for å bli frisk fordi jeg ikke har råd til å tape penger, isteden går jeg på jobb, og jeg som jobber på skole der jeg møter mange mennesker vil smitten være enkel, om andre kollegaer blir smittet og heller ikke de blir hjemme på grunn av samme årsak, så har man en evig runddans. Jeg er ganske sikker på at kvaliteten vil bli svekket i arbeidslivet og Norges befolkning vil ikke være på topp når det gjelder friskest befolkning i verden.

Jeg kan dra frem to årsaker til at Norge har en av verdens friskeste befolkning og det er rett og slett dagens sykelønnsordninger som sikrer oss 100 prosent lønn ved sykdom og gode og trygge offentlige tjenester der man kan dra til legen om man føler seg dårlig, betale en egenandel, bli behandlet, dra hjem og bli frisk og komme tilbake på jobb motivert, frisk og rask uten at man taper lønn. Så mitt svar til FrP er at vi må styrke dagens ordninger istedenfor å svekke det.

Saman Al-Dehesi

Leder i ungdomsutvalget LO i Trondheim.