Share Button

Kompetansenivå

De streiker for å opprettholde kompetansenivået for lokomotivførerne, for en nasjonal standard for å kjøre tog, og ikke som i dag at det er opp til hvert togselskap å definere hva som er tilstrekkelig opplæring.

Norsk Lokomotivmannsforbund vil ikke akseptere at opplæringsnivået blir gjort til en innsatsfaktor i konkurransen på jernbanen, og det er ikke vanskelig å skjønne dette. Når jernbanestrekninger blir lagt ut på anbud, så blir opplæring en kostnadsfaktor. Kan god norsk opplæring konkurrere med den opplæring som for eksempel et kinesisk togselskap har? Det er derfor veldig viktig å få på plass en nasjonal standard, både for lokomotivførerne og for oss som passasjerer.

Andre krav

LO i Trondheim støtter også kravene om at det normale fortsatt skal være heltidsstillinger – ikke deltid, og at de får en lønnsutvikling på linje med samfunnet for øvrig.

John-Peder Denstad

leder av LO i Trondheim

Uttalelsen fra LO i Trondheim.  lokforerstreik

Dersom du vil følge med på utviklinga i konflikten mellom lokomotivførerne og NSB så er det smart å titte innom hjemmesida til Norsk Lokomotivmannsforbund.  Der kan du blant annet lese uttalelser fra Rolf Ringdal, leder i forbundet, som blant annet sier: » – Vi aksepterer ikke dumping av lokførernes utdanning. Vi må sikre at våre medlemmer kan frakte passasjerene trygt fram. Derfor er vi i streik, sier Rolf Ringdal, forbundsleder i Norsk Lokomotivmannsforbund (NLF)»