Share Button

LO i Trondheim støtter de streikende energimontører i kamp mot KS Bedrift slik at dagens ordning med 3 dager avspasering etter ei ukesvakt beholdes.

Hvorfor er energimontører i streik?  

LO i Trondheim gir vår fulle til streikende energimontører. Bakgrunnen for streiken er regjeringens endringer i Arbeidsmiljøloven der de endret avspaseringsfaktoren slik at de som jobber beredskapsvakter må jobbe sju timer for å få en time med avspasering, mot fem slik det har vært fram til i år. Dette betyr at vaktmannskapene får to dager avspasering etter ei ukesvakt mot tidligere 3 dager.

En tariffesting av tidligere praksis er et rettferdig krav. Strømforsyning er en av de absolutt viktigste infrastrukturene i et moderne samfunn. Energimontørene er i beredskap og rykker ut for å gjenopprette strømforsyningen etter feil uansett vær og føreforhold. Til tider medfører dette lange og anstrengende arbeidsøkter og belastningen med å være i konstant beredskap er stor. Derfor krever vi at ordningen med 3 dager avspasering etter ei ukesvakt må beholdes.

 

Vis solidaritet og støtt de streikende energimontørene.

John-Peder Denstad                      Svein Åge Samuelsen

leder LO i Trondheim                   1. nestleder

 

For spørsmål om LO i Trondheims støtte til streiken, ta kontakt med Svein Åge Samuelsen på samuel@loitrondheim.no

 

Du finner mer om streiken på El&IT-forbundets hjemmeside. Se her: http://www.elogit.no/aktuelt/derfor-streiker-de-ansatte-i-energisektoren