Share Button

Etter 12 timer mekling på overtid ble det streik fra søndag 24. april 2016 kl. 08.00 da NHO Reiseliv ikke var villige til å møte Fellesforbundet i noen av deres krav. Totalt er ca. 3.500 medlemmer i Fellesforbundet i streik. 623 medlemm­er i Fellesforbundet avd. 250 Hotell Restaurant og Reiselivs la ned arbeidet ved 68 bedrifter i Sør-Trøn­de­lag. LO i Trondheim oppfordrer til å stå solidarisk med de streik­ende i form av muntlig og praktisk støtte. Hverdagens arbeidshelter fortjener vår fulle støtte.

Lokal lønnsforhandlingsrett: I 2014 ble partene enige om en tidsplan for arbeidet med å innføre lokal forhandlingsrett / lokale lønnsforhandlinger. Nå i 2016 sier NHO Reiseliv plent nei til Fellesforbundets hovedkrav.

Arbeid på kveld, helg og natt: Fellesforbundet krevde at tillegget for arbeid på lørdager og søndager som ikke er helligdagsaftener eller høytids- og helligdag, at tidspunktet for når tillegget skal gis utvides fra kl. 24.00 søndag kveld til mandag kl. 06.00 – med kr. 21,13 pr. time. NHO Reiseliv ville ikke imøtekomme dette kravet.

Hotell- og restaurantbransjen har lavtlønnsyrker. De streikende går på den såkalte Riksavtalen, der Fellesforbundet lenge har arbeidet for å heve lønnssatsene. I alt er det 7.500 medlemmer i dette avtaleområdet. De ansatte i bransjen ligger i gjennomsnitt på 77 prosent av industriarbeiderlønn. Gjennomsnittlig årlig industriarbeiderlønn er kr. 442.416,-. 77 prosent av industriarbeiderlønn utgjør 175 kroner i timen, inkludert ubekvemstillegg og eventuell bonus.

De ansatte i hotell og restaurant er en lavtlønnsgruppe til tross for at deler av bransjen går med store overskudd. De streikende jobber blant annet i milliardæren Olav Thons hotellkjede, Nordic Choice, eid av milliardæren Petter Stordalen og Scandic, eid av det svenske investeringsselskapet EQT.

 

NHO Reiseliv har avvist Fellesforbundets krav om høyere lønn for de som tjener aller minst. Fellesforbundet oppfatter NHO Reiselivs holdning som et ønske om å holde de lavest lønnede nede, og ikke bidra til å løfte en lavtlønnet bransje som kunne sørget for at de ansatte fikk en lønn man kunne leve av.

Streiken trappes opp fra lørdag 30. april. 2 447 nye medlemmer på 209 bedrifter innen hotell og restaurant er tatt ut i streik på Riksavtalen. Streikeuttaket innebærer at nye medlemmer vil være i konflikt fra lørdag 30.4 kl. 08.00.

Kontaktperson: Børge Ånesen, leder av Fellesforbundet avd. 250 – tlf. 451 47 565

Følg gjerne med på hjemmesida til Fellesforbundet for oppdatert informasjon om streiken.

Veggavisa for utskrift: Veggavisa nr. 7-2016