Share Button

Kjære Kristin Krohn Devold, jeg er fagorganisert i Fellesforbundet og er i streik. Hotellet jeg er en stolt arbeider på, er stengt, da vi er altfor mange fagorganiserte til at de kan holde åpent.

Jeg har fagbrev og har jobbet i bransjen siden 1987. Det er fordi jeg elsker jobben min! Men jeg elsker ikke lønna. Gjennom mange år, for ikke å si generasjoner, har vi i hotell og restaurant og reiseliv kjempet for ei lønn å leve av. Men vi har gått støtt nedover, er lønnstapere hver gang, og er nå på 77 % av gjennomsnittlig industriarbeiderlønn.

Hvor hører det hjemme hen i 2016 at en nattevakt har natt-tillegg på 22,25 pr. time når de jobber nattevakt i helger?

Og så leser jeg at du mener at våre krav vil resultere i at vi vil få både i POSE og SEKK? Hvilken pose og hvilken sekk? Jeg tror kanskje du tar feil av oss og eierne i bransjen. Som adm. dir i NHO reiseliv burde du kjenne til lønnsutviklingen i bransjen vår.

Et av hovedkravene til oss streikende i Fellesforbundet er at vi ansatte skal ha lokal forhandlingsrett. Det vil si at vi en gang i året møter arbeidsgiver for å diskutere lønnsvilkår basert på bedriftens økonomi. Da vil vi kunne hente ut litt mer av kaka i bedrifter som har økonomi til det, mens det ved bedrifter som går dårligere kanskje ikke vil være noe mer å hente. Dette systemet fungerer godt i bransjer der noen bedrifter går bra og andre går mindre bra.

Kjære Kristin K. Devold , ta deg en tur i etasjene i NHO-bygget og snakk med dine kollegaer der som har hatt dette systemet i årevis. Ja, det er til og med sånn at da NHO skulle vedta krav foran årets oppgjør så sa de «lønnsdifferensiering etter den enkelte bedrifts økonomiske situasjon skal ivaretas gjennom lokale forhandlinger.»

Hvorfor skal ikke det kunne gjelde for oss i hotell- og reiselivsbransjen også?

Vi krever respekt for våre krav. De er legitime og rettferdige. Og må jeg minne om: det er 2 parter som forhandler, og at streik er et lovlig virkemiddel under tariff-forhandlinger i Norge i dag.

Synøve Bergan

Tillitsvalgt Fellesforbundet