Share Button

LO i Trondheim vil uttrykke vår fulle solidariske støtte til arbeiderne ved fabrikken «Yumit Sinon» i Geshoris industrielle sone i Tulkarm på Vestbredden i Palestina. Det er etablert titalls industri soner på okkupert jord langs den palestinske side av den grønne linja. 

Streiken ble vedtatt enstemmig på et arbeidsmøte 1. januar 2021. Avgjørelsen er en videre­føring av aksjoner, inkludert streik, som startet i mai 2020, samt en reaksjon mot at bedriften nekter å forhandle med arbeidernes representanter, til tross for at den israelske arbeidsretten påla bedriften å gå i forhandling med ansatte. Bedriften tydde i stedet til forskjellige strategier for ikke å imøtekomme rettens pålegg og arbeidernes krav. Bedriften forholdt seg dermed ikke til et rettsmøte i arbeidsretten i Jerusalem 27. desember i fjor, som påla selskapet å starte forhandlinger med arbeiderne. Interessant nok argumenterte fabrikkeierne med at området er underlagt Jordansk og ikke israelsk arbeidsrett. 

Vi fordømmer det israelske eierselskapets avvisning av fagforeningens krav om grunnleggende rettigheter: De sier nei til lønnsøkninger (de fleste arbeiderne har gått på minimumslønninger i flere tiår), ingen sykelønnsordninger eller pensjonsordninger. Bedriften kunngjorde sin intensjon om å redusere lønningene og varslet at de som ikke godtok dette, ganske enkelt kunne slutte.

LO i Trondheim støtter streiken, aksjonene og verdsetter høyt den hjelpen arbeiderne har fått av fagforeningene New Unions og MA’AN.

Kameratslig hilsen

 

—————————–         ——————————-      —————————————

John-Peder Denstad            Ingjald Gaare                        Karim Essahli

leder                                      leder av politisk utvalg        leder av internasjonalt utvalg

 

Kopi:   fagligutvalg@palestinakomiteen.no