Share Button

Vennskapsforeningen Trondheim – Ramallah har tatt initiativ til å arrangere solidaritetskonsert i Studentersamfunnet onsdag 27. august kl. 19.00.

Formålet med konserten er solidaritet med folk i Gaza og innsamling av  penger til proteseverkstedet i Gaza. Allerede før krigen startet hadde ikke proteseverkstedet penger til å lønne ansatte.   Over 9000 skadde og mange av disse er barn. De vil ha behov for proteser  resten av livet. Proteseverkstedet  har eksistert siden 1974, og de  samarbeider bl.a. med internasjonale røde kors.

Vi har flere forespørsler ute om bidrag fra artister.

Til nå har følgende sakt ja: TrondheimSolistene, Håkon Gullvåg, Rim Banna fra Palestina, Gjermund Larsen, , Peevich Penfrend. Vi har flere som vi har kontakt med og som vi avventer svar fra.

Ragnhild Jepsen og Siv Limstrand skal være konfranisere.

 

I 2009 hadde vi et arrangement i Britannia Hall som ble svært vellykket, den innbrakte 1,7 mil fra billetter, bøsser og salg av kunst.

 

Studentersamfundet stiller med lokaler og lyd.

Men vi trenger støtte fra dere til å få gjennomføre arrangementet og  slik at vi bla får den Palestinske musikeren Rim Banna til Trondheim .

Håper at dere kan bidra med  støtte på kr 1000. Penger som ikke blir brukt til konserten, vil uavkortet gå til proteseverkstedet.

Kontonr  til  Vennskapsforeningen Trondheim – Ramallah er 8601.87.48144.  Vi er registrert i Brønnøysund registeret og bruker Trondheim kommune sin revisor…

 

Det er fint om  de av dere som har fått mailen kan videresende; SV til SU, AP til AUF, RV til RU, Marthe til SP og  Ungdomspartiet, Anna Mørseth til palkom, og Jan Tore til LO.

Det vil bli opplyst i media og fra scenen hvem som er med å støtter arr.

Om vi trenger dugnadsfolk, så er det fint om dere sier ifra hvem som kan stille:)

 

Håper på positiv tilbakemelding!

 

Mvh

Venke Aarethun

Leder Vennskapsforeningen Trondheim – Ramallah

Plakat for konserten Gaza plakat – Dist (1)