Share Button

                             

 
   
LO logo
LO logo
LO i Trondheim
                                                 Trondheim 18. mai 2018

 

Streik for tariffavtale i Orona Norway AS – støtte til streikende – 18.05.18

 

Heismontørenes Fagforening

leder@heis.no

 

Støtte til streikende for tariffavtale i Orona Norway AS.

————————————————————————————————-

Vi registrerer at bedriften Orona Norway AS ikke vil skrive under på noe så grunnleggende som en tariffavtale. Dette mener vi er en praksis som bygger opp under uakseptabel fagforeningsknusing.

 

LO i Trondheim støtter de streikende i deres arbeidskamp å oppnå tariffavtale og ordnede lønns- og arbeidsforhold.

 

Lykke til i den viktige og rettferdige kampen dere fører for fagorganiserte i heisbransjen, og også for hele fagbevegelsen.

 

 

 

Kameratslig hilsen

 

 

————————————

John-Peder Denstad

leder

995 14 216

 

LO i Trondheim, P.b. 846 Sentrum, 7409 Trondheim
Kontoradresse: Inngang C, Folkets Hus
Tlf. 73 – 80 73 14 / Tlf. 995 14 216 / e-post: post@loitrondheim.no / hjemmeside: www.loitrondheim.no