Share Button

Representantskapet i LO i Trondheim og omegn gir dere full støtte i en riktig og rettferdig arbeidskamp for å oppnå samme pensjonsvilkår som er vanlig i kommunale og andre, private barnehager og i norsk arbeidsliv ellers.

Representantskapet i LO i Trondheim og omegn består av representanter fra 97 fagforeninger med totalt 42.000 medlemmer.

Orientering til representantskapet

Representantskapet ble 25.10.22 orientert om streiken av streikeleder Hege Rovik, om at over 1000 ansatte i private barnehager 17. oktober gikk ut i streik etter brudd i meklingen mellom fagforeningene og Private Barnehagers Landsforbund (PBL).

Representantskapet støtter streiken for å få på plass AFP-ordningen som gjelder i norsk arbeidsliv ellers, som er et livsvarig tillegg til folketrygd og tjenestepensjon.

Det er uakseptabelt at arbeidskjøper PBL vil svekke de ansattes pensjon ved å betale mindre inn til pensjonsordningen. Barnehageeierne får dekket pensjonsutgiftene sine av det offentlige. Penger som kommunen har bevilga til pensjon, skal brukes til pensjon. 

Lykke til i den rettferdige kampen dere fører. Dere går i spissen for hele fagbevegelsen.

Kameratslig hilsen

————————————

John-Peder Denstad

leder

995 14 216

LO i Trondheim og omegn, P.b. 846 Sentrum, 7409 Trondheim
Kontoradresse: Inngang C, Folkets Hus
Tlf. 73 – 80 73 14 / Tlf. 995 14 216 / e-post: post@loitrondheim.no / www.loitrondheim.no