Share Button

Vedtak i representantskapet LO i Trondheim 30.09.14

Havnearbeidernes kamp for fortrinnsrett til laste- og lossearbeid i havnene. LO i Trondheim ber LO og LO-forbundene ta ut flere grupper i sympatistreik med havnearbeiderne.  LO i Trondheim oppfordrer her Landsorganisasjonen i Norge og forbundene om å ta ut flere grupper i sympatistreik med havnearbeiderne.  Det er fint om flere lokale LO-organisasjoner og klubber og foreninger kan vedta det samme og formidle dette oppover i LO-systemet sier John-Peder Denstad, leder i LO i Trondheim.

Oppdaterte opplysninger om havnearbeiderkonflikten vil du finne på http://www.havnearbeider.no/  og på http://www.transportarbeider.no/

Fri Fagbevegelse har også flere artikler om denne saken.  http://frifagbevegelse.no/