Share Button

Det blir støttemarkering for streiken i Kaba MøllerUndall AS utenfor deres hovedkontor i Drammen, Hamborggata 21, tirsdag 29. november 2016 kl. 12.00 – 13.00. Vi oppfordrer fagforeninger om å delta på støtte­marker­ingen med fagforeningsfane. Meld tilbake til post@loitrondheim.no

Veggavisa nr 13 – 2016 KABA MøllerUndall

10 montører ved KABA MøllerUndall AS avd. Trondheim gikk ut i streik torsdag 10. november 2016.

De ansatte ønsker tariffavtale, men bedriften sier nei. Etter to møter hos kretsmekleren så EL og IT Forbundet ingen annen løsning enn å erklære brudd og ta ut medlemmene i streik. Bedriften viste ingen vilje til å skrive under på en tariffavtale, som er lik den som regulerer hverdagen til ca. 1500 andre i installasjonsbransjen i Trøndelag.

Det er første gang i Elektroarbeidernes Fagforening Trøndelags historie at streik for tariffavtale er nødvendig!

Fagforeninga ble stiftet i 1901, og har i dag mer enn 1500 yrkesaktive medlemmer. Fagforeninga inngår årlig 5-6 nye tariffavtaler. De fleste bedrifter velger å se positivt på de ansattes initiativ til tariffavtale, og setter pris på engasjerte medarbeidere som ønsker å være med på å videreutvikle sin egen arbeidsplass. En tariffavtale viser seriøsitet og styrker omdømmet til bedriften.

 

Hva ønsker de ansatte å oppnå med en tariffavtale?

* Forutsigbarhet og skriftlige arbeidsvilkår som ikke kan endres ensidig av bedriften.

*Forhandlingsrett og medbestemmelse.

* Reelle lønnsforhandlinger, ingen forskjellsbehandling og «trynetillegg».

* Godtgjøring ved reisearbeid.

* Kompetanseutvikling.

* AFP.

Å kjempe for tariffavtale er nødvendig og rettferdig!

 

KABA MøllerUndall AS har totalt ca. 230 ansatte i hele landet, fordelt på 12 avdelinger. EL og IT Forbundet sitt tariffkrav gjelder kun avdeling Trondheim. Avdelingen har ca. 20 ansatte, hvorav halvparten vil omfattes av tariffavtalen.

 

For mer informasjon:

* Eystein Garberg, leder av Elektroarbeidernes Fagforening Trøndelag, tlf.  952 52 101

* John-Peder Denstad, leder av LO i Trondheim, tlf. 995 14 216

* Svein Åge Samuelsen, 1. nestleder / sekretær LO i Trondheim, tlf. 917 41 820