Share Button

LO i Oslo har tatt initiativ til følgende uttalelse som følgende lokale LO-avdelinger har stilt seg bak: LO i Oslo, LO i Trondheim, LO i Gjøvik, Østre og Vestre Toten, Nordre og Søndre Land og Etnedal, LO Notodden, LO i Bergen og Omland, LO i Stavanger og omegn, LO i Kristiansand og omegn, LO i Ytre Sogn.

STØTT MANIFEST ANALYSE

Undertegnede LO-avdelinger noterer at LO vil opprette en ny tenketank og ønsker lykke til i det videre arbeidet.

På LO-kongressen i mai 2013 ble forslag om at LO sentralt skal bidra økonomisk til Manifest Analyse vedtatt oversendt til videre behandling i LO-sekretariatet. Vi ønsker å etterlyse sekretariatets oppfølging.

Manifest Analyse har gjennom sitt arbeid siden 2009 sikret økonomisk støtte fra over 300 ledd i fagbevegelsen over hele landet, inkludert mange LO-forbund. Fagbevegelsen er representert i styrende organer og Manifest Analyse har et aktivt fagligpolitisk råd bestående av tillitsvalgte fra en rekke bransjer.  

Vi anser Manifest ANalyse som en viktig og nødvendig virksomhet med til den fagligpolitiske mobilisering som per dato ingen annen tenketank evner. Manifest Analyse bidrar med fakta og argumentasjon i sentrale spørsmål for fagbevegelsen og bidrar til faglig grunnplansaktivisering i valgkamper. Spesielt må nevnes popularisering av til dels vanskelige tema som pensjon, sosial dumping, konkurranseutsetting og privatisering. Den store oppslutningen i grunnplanet vises også når Manifest Årskonferanse samler rundt 1000 deltakere. Dette er unikt. Undertegnede LO-avdelinger vil derfor understreke at det er svært viktig at sekretariatet fatter er positivt vedtak og ber om at kongressforslaget følges opp snarest mulig.