Share Button

Vi oppfordrer fagforeningene til å delta med fagforeningsfaner på en streikestøttemarkering i regi av Fagforbundet Teater og Scene kl. 13.00 fredag 10. september ved personalinngangen til Trøndelag Teater på Leuthenhaven. Natt til 3. september ble 220 ansatte i kultursektoren tatt ut i streik ved Bergen Filharmoniske Orkester, Den Nationale Scene, Den Norske Opera Ballett, Det Norske Teatret, Nationaltheatret og Rogaland Teater. LO Stat og Spekter ble ikke enige om en pensjonsordning for de ansatte i teatre, orkestre, opera og scener. Fra 8. september ble streiken trappet opp ved at blant annet 15 fagorganiserte ved Trøndelag Teater la ned arbeidet

Partene inngikk i 2016 en avtale om en midlertidig pensjonsordning

fra 2016 for å komme virksomhetene i møte fordi de slet med å klare pensjonsforpliktelsene sine. Spekter bryter denne avtalen. Man skulle sammen finne en løsning. Løsningen må være en permanent pensjonsordning, med livsvarig og kjønnsnøytral pensjon.

LO Stat krever en hybridpensjon

– en kombinasjon av ytelsespensjon og innskuddspensjon – en pensjonsløsning som gir bedre trygghet for de ansatte, og som gir livsvarige og like pensjoner. Spekter ønsker innskuddspensjon, hvor de ansatte bærer ansvaret og risikoen.

Betydningen av hybridpensjon er det faktum at kvinner lever lengre enn menn.

En hybridpensjon varer hele livet ut, og tar nettopp hensyn til at kvinner ofte lever lengre enn menn. Med en innskuddspensjon som må tas ut over et visst antall år, så kommer kvinner dårligere ut. Det er saken uvedkommende om innbetalingen er den samme for begge kjønn. Det er uttaket som betyr noe når du er pensjonist.

For nærmere informasjon:

– Mikael Gullikstad, nestleder Fagforbundet Teater og Scene, tlf. 90180960

– John-Peder Denstad, leder av LO i Trondheim og omegn, tlf. 99514216