Share Button

Nokian Dekk AS ville i mekling med Fellesforbundet ikke gå med på Fellesforbundets krav om å innføre grossistoverenskomsten (Virke) i bedriften. Streik ble derfor iverksatt fra mandag 19. oktober 2020 ved arbeidstidens start. Støtt opp om de streikenes kamp for tariffavtale. Møt opp og vis solidarisk støtte ved å stå streikevakt utenfor bedriftsinngangen til Nokian Dekk AS, Heggstadmoen 1.

Det er to organiserte ansatte som krever tariffavtale, en lagersjef og en lagermedarbeider. Begge medlemmer i Fellesforbundet avd. 16 Midtnorsk Transportarbeiderforening.

Bakgrunnen for kravet om tariffavtale er enkelt

De organiserte ønsker å ha større påvirkning på sin arbeidshverdag, mulighet til å ha reell innflytelse på sine lønns og arbeidsforhold og ikke minst en mye mer aktiv dialog med sin bedriftsledelse. De organiserte har tidligere opplevd å bli frarøvet en bonusordning som bedriftsledelsen fjernet med et pennestrøk, og praksis i Nokian dekk AS har vært ensidige lønnsforhandlinger med den enkelte. Deler av konsernet har også blitt utskilt til utlandet.

Bedriften har sagt nei til tariffavtale gjennom meklinger, og streiken er dermed et faktum. Målet er å få på plass ordninger som gir de fagorganiserte retten til reelle forhandlinger. 

Støtt opp om de som er i streik

Vi oppfordrer andre fagorganiserte tillitsvalgte og medlemmer til å støtte opp om de som nå er i streik. Møt opp og vis solidarisk støtte ved å stå streikevakt utenfor bedriftsinngangen til Nokian Dekk AS, Heggstadmoen 1. Streikeviljen er stor, og vi håper fagbevegelsen kan stille med bred støtte! Det vurderes en fanemarkering og lignende. Nærmere informasjon om dette vil komme senere.